Zagreb – radionice fotografije: CAMERA OBSCURA

obscura-fotografija

 

Pozivamo vas na dvotjednu radionicu fotografije CAMERA OBSCURA* koja će se održavati od 15. veljače do 27. veljače 2016. godine, svaki dan od 17-21 sat i u terminima po dogovoru. Voditelj radionice je Dario Krmpotić. Radionica će se održavati u Centru za kulturu i film Augusta Cesarca, Ilica 227/1.kat. Cijena za polaznike je 300,00 kn.

Radionica je namijenjena svima, bez obzira na predznanje o fotografiji.
Cilj radionice je približiti polaznicima razumijevanje fotografije kroz gradnju naprava za hvatanje svjetla.
Izrađivati će se kamere, s lećama i bez leća; raznih formata i namjena.
Radionica uključuje rad sa ručnim i strojnim alatima, osnovnu i alternativnu fotokemiju, rad u tamnoj komori, analogne ili digitalne manipulacije slikom.

Program uključuje prolaz kroz fotografski proces od njegova početka do kraja, od izrade jednostavnih fotoaparata preko fotografiranja i razvijanja negativa do digitalizacije dobivenih fotografija.

Donesite dobru volju, dovedite prijatelja, ponesite nedovršeni projekt…

Obavezna prethodna prijava na e-poštu: sanja.prnjak@centarcesarec.hr.
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na: shkuri.dk@gmail.com.

*Camera obscura (lat. “zamračena prostorija”) je naziv za prvi «fotoaparat». To je kutija u obliku kvadra koja na jednoj strani ima izbušenu rupicu. Kroz nju svjetlost prolazi i projicira sliku na suprotnoj strani. Današnji aparati su bazirani na istom principu, jedino što se umjesto izbušene rupice nalazi skup leća (objektiv) koje na određeni način sliku uvećavaju ili smanjuju. Na mjestu gdje se slika projicira smješten je fotoosjetljivi sloj (tj. sloj materijala koji je osjetljiv na svjetlo, a koji može biti digitalni (“senzor”) ili kemijski (npr. “fotografski film”).
Princip rada i izrade camere obscure je jednostavan. Radi se o centralnoj projekciji na čijem principu nastaje i slika u ljudskom oku. Zrake svjetlosti koje se odbijaju na sve strane od vanjskih predmeta prolaze kroz maleni otvor na jednoj strani camere obscure te projiciraju sliku tih istih predmeta na suprotnu površinu (ekran). Projicirana slika okrenuta je naopačke kao i kod ljudskog oka.Ako na ekran postavimo neku fotoosjetljivu površinu (foto-film, foto-papir…), nakon eksponiranja (otvaranja rupice), koje može trajati od par minuta do par sati, dobit ćemo fotografiju.