Zagreb – predavanje Michaela Diemara:”Povijest tržišta fotografije od 1839. do danas”

U ponedjeljak 10.lipnja 2013., u 18 sati, u Radničkoj galeriji, održati će se predavanje londonskog kustosa i teoretičara fotografije Michaela Diemara „Povijest tržišta fotografije od 1839. do danas“. U predavanju će biti opisan tržišni uspon fotografije, od gotovo bezvrijedne robe do cijenjenog umjetničkog predmeta prodavanog za milijunske svote. Diemar će također pričati o razvoju fotografskih žanrova. Michael Diemar, predavač i član žirija manifestacije Rovinj Photo Days, rođen je 1957. u Malmöu. Od 1985. počeo se baviti valorizacijom analizom i sabiranjem suvremene fotografije, poglavito radova Roberta Mapplethorpea i Cindy Sherman, a kasnije je svoj interes proširio i na ranija povijesna razdoblja. Osnivač je istaknute londonske galerije Diemar/Noble Photography. Predavanje će trajati dva sata s pauzom i zakuskom u trajanju od 20 minuta. Radnička galerija, Radnička cesta 22, Zagreb.