Zagreb -predavanje: Fotografski negativi na staklu i filmu – objekti materijalne kulture u digitalno doba

arhiv-fotografija

Utorak, 8. 11. 2016. godine, 18 sati, Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, X. dvorana.

Pozivamo vas na predavanje uz izložbu Tragom baštine: Schneiderov fotografijski arhiv. Predavač će govoriti o značajkama fotografskih negativa na različitim podlogama te o osobitostima njihove digitalizacije.

Predavač: Hrvoje Gržina, viši arhivist – pročelnik Središnjeg fotolaboratorija, Hrvatski državni arhiv (hgrzina@arhiv.hr).

Fotografski su negativi materijalni objekti dobiveni u fotografskoj kameri pri samom snimanju, na kojima je zabilježen trag svjetlosti reflektirane od odabrana prizora iz zbilje. Negativi – kako oni na staklenim pločama, tako oni na savitljivoj podlozi (filmu) – razmjerno su dobro zastupljeni u zbirkama različitih institucija i privatnih vlasnika diljem Hrvatske. Budući da su nastali izravno u kameri, uključuju najveću moguću količinu zabilježenih informacija o referentu iz stvarnosti, koja se svakom narednom generacijom u određenom postotku gubi, bilo da je riječ o iz njih izrađenim otiscima, bilo pak o njihovim kopijama jednakog polariteta.

Fotografsku je sliku lakše promatrati u pozitivu pa je se stoga često, kroz postupak reformatiranja, preobrće u skalu tonskih vrijednosti koja korespondira s onom snimljenog objekta ili prizora. Namjesto nekadašnjega kontaktnog otiskivanja ili pak povećavanja/umanjivanja fotografske slike, danas je sveprisutni oblik reformatiranja fotografija njihova digitalizacija kojom će digitalna slika – u slučaju da je postupak proveden izravno iz izvornog negativa – dobiti najveću moguću količinu informacija zabilježenih u kemijskoj fotografskoj slici, što kod dokumentarnih snimaka nipošto nije zanemarivo. No ne bi li blagodati današnje tehnologije i digitalne slike bile optimalno iskorištene, tijekom cijelog procesa digitalizacije valja imati na umu ključne osobitosti samih negativa, kao i voditi računa o tehničkim parametrima digitalne slike te o opremi za njezino dobivanje.

Temeljeći se na višegodišnjem iskustvu identifikacije i digitalizacije negativa i ilustrirano različitim primjerima hrvatske fotografske baštine, predavanje će ukratko ocrtati osobitosti ovih fotografskih objekata te pružiti smjernice za njihovo ispravno prepoznavanje i uspješno reformatiranje fotografske slike iz analognog u digitalni zapis.

Dodatne informacije: isamecflaschar@hazu.hr, 01/4895-117