Zagreb – masterclass: ANA OPALIĆ | Kratka priča

Pozivamo vas da se prijavite na radionicu fotografije s Anom Opalić, koja će se u Muzeju za umjetnost i obrt održati u dva termina, 4.3.2019. g. i još jednom u terminu po dogovoru.

Radionica je namijenjena studentima/cama i umjetnicima/ama koje zanima fotografija.

Tijekom radionice će se istražiti elementi značajni za stvaranje fotografske priče te odabrati procesi kojima se može dobiti željena slika i komunicirati značenje.

Polaznici/e će na prvoj radionici 4.3.2019. predstaviti svoje radove uključujući i temu na kojoj recentno rade te priložiti povećanja koja imaju izrađena (sve vrste printa/formata su prihvatljive).

Grupa će zajedno dogovoriti teme na kojima će polaznici/e raditi tjedan do deset dana.

Na drugom sastanku, čiji termin će se dogovoriti s polaznicima/ama uređuje se snimljeni materijal na način da se složi smislena fotografska priča.

Naglasak ove radionice je na biranju procesa tako da su poželjni različiti pristupi mediju (crno-bijeli ili kolor negativ, dijapozitiv, polaroid, klasična digitalna fotografija i ink jet print, pa sve do kolažiranja i crtanja po fotografiji).

Od materijala je potrebno je imati:

  • Povećanja fotografija (sasvim su dovoljni mali radni printovi formata 10×15 cm)
  • 1 – 3 serije fotografija na USB za predstavljanje
  • Fotoaparat

Prijave do 27.2. 2019. g. na e-mail adresu Petre Vidović petra.vidovic@goethe.de