Zagreb – izložba fotografija: “Tohoku u očima japanskih fotografa”

U srijedu, 13. studenoga, u 13 sati, u Gliptoteci HAZU, otvara se izložba ‘Tohoku u očima japanskih fotografa’. Izložba ostaje otvorena do 28. studenoga, a organizirana je u suradnji sa Veleposlanstvom Japana.

“Razoran potres koji je 11. ožujka 2011. pogodio Japan uništio je područje Tohoku. Mnogi još uvijek imaju jasna sjećanja na zastrašujuće fotografije i video snimke koje su zahvaljujući medijima vrlo brzo obišle svijet, a odmah nakon toga uslijedio je val suosjećanja i podrške za brzi oporavak. Ova izložba fotografija ne pokušava prikazati stradavanje ili obnovu, već fotografijama nastoji prikazati prirodno i kulturno okruženje područja Tohoku, kao i njegove ljude i način njihovog života.

Ova izložba, kojom obilježavamo obljetnicu stradavanja, sastoji se od djela devet fotografa, te jedne grupe fotografa, koji pripadaju različitim generacijama i stilskim tendencijama, iako svi potječu iz Tohokua. Fotografije nastale 1940-tih godina prikazujemo paralelno s onima današnjice. Prikazom gledišta izrazito  individualističkih fotografa koji prikazuju prošlost, sadašnjost i budućnost, ova izložba stremi prikazivanju nevjerojatnih aspekata područja Tohoku i ljudi koji tamo žive.

Kultura Jomon je najdublja razina tradicionalne japanske kulture koja, čini se, polako blijedi, iako njeno naslijeđe još uvijek živi i diše u regiji Tohoku. Ova izložba daje pogled u iskonske krajobraze Japana, za koje se nadamo da će gledateljima omogućiti bolje shvaćanje prirode Japanaca, kao i razmišljanja o budućnosti Tohokua.

Želimo zahvaliti Kotaru Iizawi, kustosu ove izložbe, kao i fotografima i mnogim drugim pojedincima i institucijama čija je potpora i suradnja omogućila nastajanje ove izložbe.
Ovim putem želimo izraziti svoju zahvalnost svima u svijetu na iskrenoj podršci i porukama ohrabrenja, kao i na raznim oblicima pomoći nakon potresa. U područjima koja su najteže stradala od potresa i tsunamija, mnogi ljudi još uvijek žive u teškim uvjetima u skloništima i privremenom smještaju. Želja nam je da zajedničkim snagama i radom osiguramo brz oporavak.” Japanska fondacija