Zagreb – izložba fotografija: Nina Strižić – Mijat “Jedan na jedan”

Otvorenje izložbe fotografija "Jedan na jedan" Nine Strižić- Mijat bit će 8. siječnja 2013. godine u u galeriji Vladimira Gortana, Trg žrtava fašizma 14, Zagreb.

Otvorenje izložbe fotografija “Jedan na jedan”  Nine Strižić- Mijat bit će 8. siječnja 2013. godine u  u galeriji Vladimira Gortana, Trg žrtava fašizma 14, Zagreb.

O autorici: Nina Strižić-Mijat rođena je u Zagrebu 1977. god. Fotografijom se intenzivnije počinje baviti 1998. god. nakon uspješno završenog tečaja fotografije u Zagrebačkom foto-kino savezu. Ubrzo po završetku tečaja fotografije polazi tečaj crno-bijele fotografije na kojem se upoznaje sa tajnama klasike koja ju u potpunosti zaokuplja. U današnje doba, doba digitalne fotografije usredotočena je na temu i na kadar, a tehnologija se nadoknađuje novim elektronskim tehnikama. Izvrsno vlada tehnikom obrade fotografija – Photoshopom koji je logičan sljednik fotolaboratorija u analognoj fotografiji.