Galinović Andro – Jel došao – Prva nagrada umjetničke fotografije