Rački Neda – Moj svijet – Treća nagrada umjetničke fotografije