Domac Julija – Još samo ćasak – Druga nagrada umjetničke fotografije)