Planinić Ivana – Kao oni – Prva nagrada u kategoriji dokumentarne fotografije