Babac Ljubica – Sad ću vam otkriti tajnu – Trofej Cesta