Zagreb – izložba fotografija: KATICA KAPULICA | Preobražaj

U subotu, 26. svibnja 2018. godine, u 17 sati u zagrebačkoj Galeriji Vladimira Horvata, Trg žrtava fašizma 14, održat će se otvorenje samostalne izložbe fotografija “Preobražaj” autorice Katice Kapulice.

Iz kataloga izložbe:

Katica Kapulica nesvakidašnji je primjer umjetnice koja u dinamičnoj potrazi za sustavom izražavanja doživljava višestruke preobražaje. Sve je započelo 1997. godine kad je diplomirala modni dizajn na Sveučilištu u Zagrebu. Nedugo nakon diplome seli u Njemačku gdje započinje njezino bavljenje slikarstvom. Sudjeluje u nizu grupnih izložbi, te u konačnici dobiva priliku održati i svoju samostalnu izložbu.

Godine 2014. kupuje svoj prvi fotografski aparat i polako, ali sigurno dolazi do novog preobražaja u načinu na koji realizira svoju potrebu za vizualnim izražavanjem, otkriva novi medij – fotografiju. Započinje fotografiranjem statičnih motiva, koji svakom fotografu omogućavaju da radi polako i temeljito, te da se bez žurbe i pritiska posveti proučavanju motiva. Ponajviše su to urbani krajolici kod kojih naglašenu geometričnost motiva razbija sitna usamljena ljudska figura. S vremenom osobe na fotografijama dobivaju veći značaj unutar kompozicije, snažnije i smjelije popunjavaju prostor prebacujući težište značenja na osobnost likova unutar slike.

Godine 2015. Katica se upisuje u Školu fotografije Fotonaut. Marljivo pohađa nastavu i na predmetu Modna fotografija usavršava dinamički ustroj kompozicije u kojima modeli imaju snažnu interakciju ne samo s prostorom urbanog okruženja, nego i s osobama koje se u tom prostoru javljaju kao slučajni prolaznici-promatrači procesa fotografiranja. Kroz predmet Portretna fotografija ponovo dolazi do promjene fokusa, u kadru više nije cijela figura, no čak i tada Katica suptilno unosi geometrijske strukture u sklop slike, a kako bi to postigla koristi repetitivne forme tkanine, pravilne šare šminke po licu ili razlomljene plohe svjetla i sjene.

U završnoj fazi školovanja dolazi i najteži žanr fotografije – Akt, umjetnička fotografija golog ljudskog tijela. Dosljedna sebi Katica oblikuje tijelo u složene geometrijske figure čiji efekt pojačava pažljivom upotrebom svjetla i sjene. Na taj način oblikuje zamršenu priču satkanu od interakcije modela, svjetla i duboke intrigantne crnine koja ih okružuje.

Fotografije Katice Kapulice objavljene su na nekim od najutjecajnijih web stranica kao što su: 1X, World Street Photography, National Geographic Your Shot, Art Limited te u tiskanim publikacijama Eye Magazine i World Street Photography (WSP 5) photobook. Preobražaj je njezina prva samostalna fotografska izložba.

mr. sc. Damir Tiljak

Organizatori izložbe: Zagrebačka zajednica tehničke kulture, Zagrebački foto kino savez (ZFKS), Portal Fot-o-grafiti.hr i Škola fotografije Fotonaut.

Izložba ostaje otvorena do 4. lipnja 2018. godine. Ulaz je slobodan.