Zagreb – izložba fotografija: “Fotograf u javnom prostoru”

U organizaciji web portala Suvremena hrvatska fotografija, u ponedjeljak 03.02. u 20h u Galeriji Greta, Ilica 92, otvara se grupna izložba fotografija „Fotograf u javnom prostoru“.

Četiri autora/ice su na poziv uredništva i zadanu temu osmislili i realizirali jedan novi rad.

 

“Izložba Fotograf u javnom prostoru nastala je na poziv Ane Opalić nekolicini umjetnika, kojima se i sama pridružila.
Petar Dabac, zadnjih godina prisutan kao dokumentarist (svoje) svakodnevice, ovog puta snima na zagrebačkim ulicama, u tramvaju, na trgu – najfrekventnijim točkama gradskog života. U fokusu su osobe koje koncentrirano komuniciraju putem mobilnih telefona i pritom ne primijećuju da ih se fotografira. Ponekad se radi o totalima, ponekad pak i krupnim planovima ruku koje drže mobitel. Fotografije prati rukopisni zapis, koje autor ispisuje sam, kao đak u pisanku. Može se pratiti neovisno od slike, kao jedna kontinuirana rečenica, rečenica koja samo naizgled ima smisla. Pažljivijim čitanjem postaje jasno da se radi o nasumičnom nizanju riječi koje oponašaju suvremeni urbani sleng. Rad govori o generacijskom jazu, o srazu intelektualca čije se obrazovanje temelji na pisanoj riječi i generaciji, čija je komunikacija svedena na istipkane kratice.” iz predgovora Ive Prosoli

Izlažu:
Petar Dabac
Tjaša Kalkan
Ana Opalić
Bojan Mrđenović