Zadar – izložba fotografija: IV. biennale hrvatske mlade fotografije

Biennale hrvatske mlade fotografije je projekt studenata Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, organiziran s ciljem afirmacije mladih hrvatskih fotografa, profesionalaca i amatera, te željom za promicanjem kvalitete nacionalne fotografske umjetnosti. Od samog začetka projekta 2011. godine, izloženo je preko tri stotine fotografija od stotinjak mladih autora od kojih su mnogi bilježili značajne uspjehe u daljnjem radu.  Projekt kao cilj ima afirmaciju mladih autora kao i praktičnu primjenu stečenog znanja mladih studenata povijesti umjetnosti. Cilj projekta je stvoriti platformu koja studentima nudi praksu te upoznavanje sa svim stavkama organizacije izložbe. S druge strane, ovim projektom nastoji se stvoriti poticaj talentiranim mladim ljudima da kroz medij fotografije predstave svoju vizualnu poruku široj javnosti kroz medij fotografije te na taj način doprinesu kulturnoj klimi grada. Ovim projektom nastojimo potaknuti stvaralaštvo i kritički stav autora te pretvoriti izložbeni prostor u poticajno mjesto razmjene ideja i stavova kroz diskusiju. Tema ovogodišnje izložbe je Refleksija koja otvara široku mogućnost interpretacije, od fizičke refleksije u prirodi preko refleksije društva na pojedinca ili autorefleksije. Sudjelovanje u projektu omogućeno je osobama u rasponu od 18-30 godina na području Republike Hrvatske. U vezi mjesta održavanja ovogodišnje izložbe iznimno su susretljivi bili članovi Društva hrvatskih likovnih umjetnika koji su besplatno ustupili izložbeni prostor Kapetanove kule na Trgu pet bunara.

Četvrto izdanje Biennalea hrvatske mlade fo­tografije bavi se temom Refleksije koja nudi široku paletu interpretacije što je vizualno čitljivo iz ovogodišnjeg postava. Mladi auto­ri i autorice apstrahirali su pojam refleksije u gradiranim odnosima između društva i pojed­inca, asocirali ju s autorefleksijom te interpre­tirali sjećanja kao refleksije na prošla zbivanja. Od 78 prijavljenih autora/ica, stručni žiri iza­brao je 45 fotografija od ukupno 16 autora koji su ušli u postav IV. Biennalea hrvatske mlade fotografije. Sedmom u nizu izložbom održan je kontinuitet Biennalea hrvatske mlade fo­tografije koji svoj početak bilježi 2011. godine i donosi presjek najboljih mladih fotografa u Hr­vatskoj. Ovim se projektom već niz godina nas­toji omogućiti muzejsku i organizacijsku prak­su studentima povijesti umjetnosti, te ujedno potaknuti mlade autore na kritičko promišl­janje okoline i iznošenje vlastitih stavova kroz medij fotografije. Motivacija koja godinu za godinom stoji iza organizatora je oživljavan­je fotografske scene, te ujedno doprinošenje njezinoj kulturnoj decentralizaciji.

Ovogodišnji pobjednik Ivan Buvinić kroz soci­jalno angažirani ciklus ‘’Romsko naselje Josip Rimac’’ donosi portrete osoba koje pripada­ju nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj. Prema riječima autora ‘’to je zajednica na koju se neprestano zrcale predrasude društva’’ koje ovim ciklusom nastoji anulirati na način da ih portretira u trenutcima koji su bliski got­ovo svakoj osobi – nesputanoj dječjoj igri u okruženju obitelji i kućnih ljubimaca.

Drugonagrađeni Bartul Pejković u ciklusu fo­tografija ‘’Split 3’’ bilježi suodnos brutalističke arhitekture i njezinih stanovnika. Autorova zamisao bila je stupnjevano predstavljanje re­fleksije – od ideologije socijalističkog poiman­ja ugodnog življenja na njezinu konačnu real­izaciju, te refleksiju arhitektonske realizacije na samog autora i njegove sustanare.

Matko Meštrović plasirao se na treće mjesto s ciklusom fotografija kojeg predstavlja kao au­torefleksivni proces. Obrise koje je uočio pro­matrajući izbliza pokvarenu hranu nagnale su autora na promišljanje i prihvaćanje prirodnog procesa propadljivosti, kako u biološkom tako i u duhovnom aspektu. Autor izražava kako je ‘’U svim tim tonovima, teksturama trulih namirnica i jela našao ljepotu u propadanju, smisao, teksture koje su činile sasvim nove sv­jetove.’’