V. salon fotografije “MINIJATURA” BELI MANASTIR – 2012.

Pod pokroviteljstvom Grada Belog Manastira, suglasno pravilima Hrvatskog fotosaveza i Pravilnika Salona fotografije MINIJATURA Beli Manastir, Foto-kino klub “Baranja-film” Beli Manastir objavljuje natječaj za sudjelovanje na nacionalnom bienalnom V. SALONU FOTOGRAFIJE “MINIJATURA” BELI MANASTIR – 2012.

UVJETI I PRAVILA:

 

1. Osobine radova:

Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji, svih stilova i procesa snimanja i obrade.

Svaki autor može sudjelovati s najviše četiri fotografije.

Četiri prijavljena rada čine jednu kolekciju, s tim da se posebno naznači – kolekcija (X).

Fotografije izlagane na ranijim Salonima MINIJATURA Beli Manastir organizator neće pustiti na ocjenjivanje.

2. Tema:

SLOBODNA

I. – Što je “minijatura”?

Minijature su umanjeni, detaljni prikazi ljudi, biljaka, životinja, vozila i građevina u točnom omjeru u odnosu na stvarne predloške.

3. Sudionici:

Natječaj je otvoren za sve fotostvaratelje Republike Hrvatske, profesionalce i amatere, bez obzira na to jesu li ili nisu članovi nekog od fotoklubova.

4. Veličina fotografija:

Utvrđuje se veličina fotografija:

(a) 10 x 7 cm

(b) 10 x 10 cm

Fotografije moraju biti postavljene (centrirane) na podloge (kartonske) ne deblje od 1 mm veličine 15 x 18 cm.

Fotografije koje ne odgovaraju navedenim uvjetima neće biti uvrštene u konkurenciju.

5. Podatci:

Na poleđini svake fotografije moraju biti tiskanim slovima napisani sljedeći podatci:

– ime i prezime autora

– naziv djela

– redni broj fotografije odnosno kolekcije koje je identičan rednom broju na Prijavnici

– pripadnost klubu

6. Prijavnica:

Uz svaku pošiljku fotografija autor mora priložiti popunjenu Prijavnicu. Podatci iz prijavnice moraju biti identični podatcima na fotografijama. Nepotpune i neidentične prijavnice neće biti uvrštene u konkurenciju.

Prijavnicu preuzmite ovdje.

7. Način slanja:

Autori mogu poslati fotografije samostalno ili putem svojih fotografskih udruga, isključivo kao obične pošiljke (do 2 kg) u pljosnatom omotu na adresu:

FOTO-KINO KLUB “BARANJA-FILM”
p.p. 70
31300 BELI MANASTIR

Molimo navesti točnu adresu na koju autor želi povrat fotografija!

8. Korištenje fotografija:

* Prihvaćanjem ovih uvjeta organizator može bez posebne naknade upotrebljavati odabrane fotografije za reprodukciju u katalogu i tisku, osim u slučaju izričite zabrane autora.

* Za javnu multimedijalnu projekciju predviđa se prijam ukupno cca 300 fotografija, od kojih će se cca 200 najbolje ocjenjenih klasično izložiti uz kontinuiranu audiovizualnu projekciju preostalih cca 100 prihvaćenih fotografija.

* Nakon zaključivanja Salona u Belom Manastiru, nagrađene fotografije se premještaju u Valpovo gdje se postavljaju u povodu Dana Grada Valpova dana 06. prosinca 2012. godine.

9. Zaključne odredbe:

* Svaki autor snosi osobnu odgovornost za ono što predstavljaju njegova djela.

* Organizator se obvezuje da će s fotografijama najpažljivije postupati te da će ih u navedeno vrijeme vratiti, ali ne snosi nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja u transportu.

* Svaki će autor primiti katalog Salona, a nagrađeni svoja priznanja.

* Svaki klub, svaki samostalni autor primit će plakat Salona.

* Članovi Ocjenjivačkog suda / Selektor Salona mogu sudjelovati sa svojim radovima samo izvan konkurencije.

NAGRADE I PRIZNANJA

Ocjenjivački sud Salona (čiji sastav će se naknadno odrediti), ili Selektor Salona (koji će se naknadno imenovati), dodijelit će sljedeće nagrade i priznanja:

GRAND PRI SALONA

nagradu osigurava GRAD BELI MANASTIR

1. ZA POJEDINAČNE FOTOGRAFIJE:

* plaketu – jedna zlatna, dvije srebrne i tri brončane

* diplomu – do tri diplome / pohvala

2. ZA KOLEKCIJE:

* plaketu – jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu

* diplomu – do tri diplome / pohvala

3. ZA MLAĐE AUTORE (do 16 godina):

* plaketu za pojedinačnu fotografiju – jedna zlatna, jedna srebrna i jedna brončana

* diplomu za pojedinačnu fotografiju – do tri diplome / pohvale

4. POSEBNA PRIZNANJA / NAGRADE:

* Nagrada Grada Belog Manastira fotografskoj udruzi s najvećim brojem prijavljenih uradaka

* Nagrada Centra za kulturu Grada Belog Manastira najmlađem sudioniku Natječaja. Autor može primiti samo jednu nagradu!

Odluka Ocjenjivačkog suda / Selektora je konačna!

KALENDAR NATJEČAJA

* Posljednji dan primanja fotografija: 30.09.2012. godine

* Sjednica Ocjenjivačkog suda / Selektora Salona – izbor I ocjenjivanje fotografija: 06.10.2012. godine

* Obavijest o rezultatima ocjenjivanja: 09.10.2012. godine

* Otvaranje Salona: 11.11.2012. godine

* Trajanje izložbe: 11. – 30.11.2012. godine

* Vraćanje radova i dostava kataloga Salona: do 31.01.2013. godine

* Tekst Natječaja i rezultate Natječaja možete potražiti na internet stranicama:

www.baranja-film.hr

www.beli-manastir.hr

Predsjednik Salona: Deže Kučera / Tajnik Salona: Josip Farkaš

POKROVITELJI:

GRAD BELI MANASTIR

HRVATSKI FOTOSAVEZ

CENTAR ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTIR

V. SALON FOTOGRAFIJA

MINIJATURA BELI MANASTIR – 2012.

11. do 30. studenog 2012. godine

Izložbeni prostor

Centra za kulturu Grada Belog Manastira

ORGANIZATOR: Foto-kino klub “Baranja-film” Beli Manastir

KONTAKT:

Foto-kino klub “Baranja-film”

pp 70 Trg Slobode 16a 31300 Beli Manastir

Tel. (031) 70 01 06, MOB 098-597-690, e-mail: baranjai@inet.hr