ULUPUH-ov natječaj za programe u 2017. godini

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
www.ulupuh.hr

raspisuje

Natječaj za programe u 2017. godini

Rok za predaju prijava jest 6. lipnja 2016. godine (do ponoći)

Prijedlozi mogu uključivati:
– izložbe,
– izdavačke projekte,
– edukativne projekte,
– međunarodne projekte u zemlji ili inozemstvu,
kao i sve ostale vrste projekata (tribine, prezentacije, akcije…) koje doprinose razvoju i afirmaciji primijenjenih umjetnosti kako su obuhvaćene strukturom ULUPUH-ovih 17 sekcija.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi autori i autorske grupe (uključujući i studente) s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku.

Svaki autor ili autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 (tri) prijedloga. U pojedinoj je kategoriji (A, B ili C) moguće prijaviti do 2 (dva) prijedloga.

A) Izložba:
Prijedlog za izložbu predaje se online putem Prijavnice za izložbu (link), s priloženom traženom dokumentacijom. U Prijavnici je potrebno naznačiti za koji se prostor izložba prijavljuje: Galeriju ULUPUH, Galeriju Permanenta ili neki drugi prostor. Galerija ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) jest površine 106 m2. Tlocrt galerije moguće je vidjeti OVDJE, a fotografije unutrašnjosti OVDJE. Galerija Permanenta (Preradovićeva 44, 1. kat, Zagreb) jest četvrtasti prostor površine 48 m2 (fotografije unutrašnjosti OVDJE).
Ako se izložba prijavljuje za neki drugi prostor (u Hrvatskoj ili inozemstvu), potrebno je navesti pun naziv i adresu prostora s kontaktima.

B) Projekt (radionica, seminar, tribina, akcija, događanje…):
Prijedlozi projekata također se podnose online, putem Prijavnice za projekt (link). Prijedlog mora sadržavati:
· Radni naziv projekta
· Podatke o predlagatelju i realizatoru/ima projekta (biografije s kontaktima)
· Podatke o partnerima projekta ako ih ima (naziv organizacije/a s kontaktima, njihov udio u pripremi, odnosno realizaciji projekta (vrste poslova i troškova koje partner pokriva)
· Mjesto održavanja projekta
· Vrijeme održavanja projekta
· Kratak opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis priložiti po potrebi)
· Cilj projekta
· Faze realizacije projekta (naziv aktivnosti, kratak opis aktivnosti, vrijeme odvijanja aktivnosti, provoditelji aktivnosti)
· Korisnici projekta (kome je projekt namijenjen)
· Cjeloviti troškovnik projekta (u bruto iznosima)

C) Izdavački projekt (knjiga, monografija…)
Prijedlozi se podnose online, putem Prijavnice za izdavački projekt (link), s priloženom traženom dokumentacijom. Prijedlog mora sadržavati:
· Radni naziv projekta
· Kratki opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis priložiti po potrebi)
· Podatke o autoru i uredniku (biografije)
· Terminski plan realizacije projekta

Unutar definiranih programskih kategorija potrebno je, u kontinuitetu dosadašnje prakse, problematizirati sve aspekte primijenjenih umjetnosti. Pritom će biti dobrodošle i nove percepcije, u skladu s novim umjetničkim praksama, a Umjetnički savjet će, sukladno današnjim problematikama, preferirati prijedloge čije programske koncepcije:

– uvode primjenu novih tehnologija,
– promiču očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta,
– promiču hrvatsku kulturu u svijetu te se time uključuju u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte,
– razvijaju društvenu odgovornost i problematiziraju teme od javnog društvenog interesa – ekologija, javni prostori,
– razvijaju komunikaciju i aktivno sudjelovanje publike (interaktivni programi, edukacija, radionice za različite vrste publike), kao i prilagođenost programa djeci, mladima i osobama s invaliditetom,
– promiču cjeloživotno obrazovanje (gostujuća predavanja stručnjaka iz zemlje i inozemstva, suradnja s obrazovnim i znanstvenim sektorom),
– razvijaju partnerstva, koprodukcije i umrežavanja na razini gradova i županija, a posebno ona na međunarodnoj razini (zajednički projekti s partnerima iz susjednih zemalja i EU), s preferiranjem projekata koji imaju potencijal ekonomičnosti i dugoročnosti u suradnjama,
– promiču poduzetništvo u kulturi (suradnja s partnerima iz turističkog i gospodarskog sektora),
– imaju potporu iz više izvora financiranja.

Osnovni kriterij pritom jest umjetnička izvrsnost.

Slikovne priloge potrebno je prethodno smanjiti na rezoluciju do 200 KB kako bi se mogli učitati (uploadati) na mrežu.

Iznimno, autori koji nemaju pristup Internetu, Prijavnicu mogu preuzeti u Galeriji ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) ili u Tajništvu ULUPUH-a (Preradovićeva 44/1, Zagreb) te je ispunjenu dostaviti ili poslati poštom na adresu Galerije ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb).

Sve prijavljene prijedloge pregledat će i odabrati Umjetnički savjet ULUPUH-a. O rezultatima žiriranja kandidati će biti obaviješteni do kraja lipnja ove godine.

Rok za prijavu jest 6. lipanj 2016. godine do ponoći (vrijedi za prijave podnesene online kao i za one dostavljene poštom ili osobno u Galeriju ULUPUH). Nakon 6. lipnja, prijavnice više neće biti dostupne.

Za odabrane će programe ULUPUH u dogovoru s autorima aplicirati za sredstva putem prijava na natječaje Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba te druge natječaje, sukladno njihovim propozicijama.

Za sve dodatne informacije moguće se obratiti voditeljici Galerije ULUPUH Maši Štrbac telefonom na 01/4813 746 ili na adresu e-pošte: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr