ULUPUH – natječaj za izložbe i projekte u 2014.

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti raspisuje natječaj za izložbe i projekte u 2014. godini. Prijedlozi mogu uključivati: izložbe, izdavačke projekte, edukativne projekte, međunarodne projekte u zemlji ili inozemstvu kao i sve ostale vrste projekata (tribine, prezentacije, akcije…) koje doprinose razvoju i afirmaciji primijenjenih umjetnosti kako su obuhvaćene strukturom ULUPUH-ovih 17 sekcija. Rok za predaju prijava je 20. svibnja 2013. godine.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi autori i autorske grupe (uključujući i studente) s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku. Svaki autor ili autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Natječaju s najviše 2 (dva) prijedloga u slijedećim kategorijama: izložba i projekt.

Prijedlog za izložbu predaje se online putem Prijavnice za izložbu (link), s priloženom traženom dokumentacijom. Autori koji nemaju pristup mejlu Prijavnicu mogu preuzeti u Galeriji ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) ili u Tajništvu ULUPUH-a (Preradovićeva 44/1, Zagreb), te ju ispunjenu dostaviti ili poslati poštom na adresu Galerije ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb). U Prijavnici je potrebno naznačiti za koji se prostor izložba prijavljuje: Galeriju ULUPUH, Galeriju Permanenta, Galeriju Karas ili neki drugi prostor. Galerija ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) zaprema prostor površine 106 m2. Tlocrt galerije moguće je vidjeti OVDJE a fotografije unutrašnjosti OVDJE. Galerija Permanenta (Preradovićeva 44 (1. kat), Zagreb) zaprema četvrtasti prostor površine 48 m2 (fotografije unutrašnjosti OVDJE). Galerija Karas (Praška 4, Zagreb) prostire se na dva nivoa, prizemlje i kat, ukupne površine oko 80 m2. Ukoliko se izložba prijavljuje za neki drugi prostor (u Hrvatskoj ili inozemstvu), potrebno je navesti puni naziv i adresu prostora, sa kontaktima.

Prijedlozi projekata također se podnose online, putem Prijavnice za projekt (link). Autori koji nemaju pristup mejlu prijedlog podnose putem Prijavnice koju mogu preuzeti u prostorima ULUPUH-a (Tajništvo ili Galerija ULUPUH). Prijedlog mora sadržavati:
– radni naziv projekta;
– podatke o predlagatelju i realizatoru/rima projekta (biografije sa kontaktima);
– podatke o partnerima projekta, ako ih ima (naziv organizacije/a sa kontaktima, njihov udio u pripremi odnosno realizaciji projekta (vrste poslova i troškova koje partner pokriva);
– mjesto održavanja projekta;
– vrijeme održavanja projekta;
– kratki opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti);
– cilj projekta;
– faze realizacije projekta (naziv aktivnosti, kratki opis aktivnosti, vrijeme odvijanja aktivnosti, provoditelji aktivnosti);
– korisnici projekta (kome je projekt namijenjen);
– cjeloviti troškovnik projekta (u bruto iznosima).

Unutar definiranih programskih kategorija potrebno je, u kontinuitetu dosadašnje prakse, problematizirati sve aspekte primijenjenih umjetnosti. Pritom će biti dobrodošle i nove percepcije, u skladu s novim umjetničkim praksama, odnosno prijedlozi koji razvijaju:
– komunikaciju s publikom (interaktivni programi, edukacije, radionice za različite vrste publike);
– cjeloživotno obrazovanje (gostujuća predavanja stručnjaka iz zemlje i inozemstva, suradnja s obrazovnim i znanstvenim sektorom);
– umrežavanje na međunarodnoj razini (zajednički projekti s partnerima iz susjednih zemalja i EU), s potencijalom za dugoročnu suradnju;
– poduzetništvo u kulturi (suradnja s partnerima iz turističkog i gospodarskog sektora);
– društvenu odgovornost (projekti koji problematiziraju teme od javnog, društvenog interesa: ekologija, javni prostor i sl.).

Osnovni kriterij je umjetnička izvrsnost. Sve prijavljene prijedloge pregledat će i odabrati Umjetnički savjet ULUPUH-a. O rezultatima žiriranja kandidati će biti obaviješteni do sredine lipnja ove godine.

Za sve dodatne informacije moguće se obratiti voditeljici galerije Maši Štrbac, telefonom na: 01/ 4813 746, ili e-mailom na adresu: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr