ULUPUH: Aktualno 3 – u svijetu paralelnih realnosti

Poziv članovima Sekcije za fotografiju ULUPUH-a za prijavu za sudjelovanje na izložbi: AKTUALNO 3 - U SVIJETU PARALELNIH REALNOSTI - biennalna, žirirana, tematska izložba recentnih radova članova Sekcije za fotografiju ULUPUH-a.

Poziv članovima Sekcije za fotografiju ULUPUH-a za prijavu za sudjelovanje na izložbi: 

A k t u a l n o 3:  U SVIJETU PARALELNIH REALNOSTI
biennalna, žirirana, tematska izložba recentnih radova članova Sekcije za fotografiju ULUPUH-a

Rok za prijavu: 3. travanj 2012.

Inicijator i nositelj izložbe: Sekcija za fotografiju ULUPUH-a

Organizator: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
Zagreb, Preradovićeva 44

Partneri u projektu:

  • Muzej Mimara, Zagreb
  • Centar vizualnih umjetnosti – Photo Art Gallery Batana, Rovinj
  • Narodni muzej Labin

Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout

Stručni koordinacijski tim: Tomislav Rastić /fotograf, Erika Šmider/fotografkinja, Danijela Lušin /fotografkinja, Siniša Uštulica /fotograf ; Dragutin Škreblin/fotograf; Virgilio Giuricin/fotograf – Rovinj; Tullio Vorano/povjesničar umjetnosti – Labin

Žiri: 

  1. Višnja Slavica Gabout, prof., povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka
  2. mr. sc. Dubravka Jakelić Osrečki, muzejska savjetnica, voditeljica zbirke fotografije Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu
  3. Tomislav Marić, fotograf, predsjednik Umjetničkog savjeta ULUPUH-a i urednik BLUR-a

Prostor i vrijeme održavanja izložbe: 

  • Zagreb, Muzej Mimara, 29.5. – 21.6.2012.
  • Rovinj, Centar vizualnih umjetnosti – Photo Art Gallery Batana, srpanj 2012.
  • Labin, Narodni muzej, rujan/listopad 2012.

Koncepcija izložbe:

Bijenalnim izložbenim projektom „AKTUALNO“ Sekcija za fotografiju ULUPUH-a od 2008. godine sukcesivno prezentira, u dvogodišnjem ritmu, recentno stvaralaštvo svojih članova na zadanu temu. Pritom je koncepcija cijeloga projekta istaknuta već u samome nazivu i njezini osnovni elementi provlače se uvijek u svakom izdanju AKTUALNOGA: tendencija da se kroz mnoštvo osobnih, autorskih pogleda umjetnika-fotografa iscrta jedna od mogućih mozaičnih slika stvarnosti koja nas okružuje. A znano je, toj našoj svakodnevnoj stvarnosti malo tko zna prići iz toliko mnogo kutova, tako vizualno senzibilizirano i tako likovno intuitivno kao umjetnici-fotografi. Poput živih struna i svojevrsnih seizmografa, spremni da u trenutku reagiraju svojom profinjenom percepcijom i likovno izvježbanim okom, oni uvijek u pravo vrijeme i na pravi način bilježe sve aktualne životne situacije – od onih osobnih i intimno-ispovjednih, do globalno-egzistencijalnih, socijalno-ekonomskih, pa i političkih, time zadirući u sve pore suvremenoga života, na taj način aktualizirajući sve njegove aspekte. Pritom, kao svi umjetnici, neizostavno iskazujući svoj stav i svoje mišljenje, pokazujući svoj emotivan odnos, naglašavajući svoj kritički i etički stav. Unutar ove široke, nesputavajuće i autorima uvijek izazovne teme, koja osobito fotografima daje velike mogućnosti osobnog viđenja aktualne stvarnosti, svako izdanje AKTUALNOGA ipak se fokusira na jedan od segmenata iz široke životne lepeze, koji su možda upravo u datome trenutku aktualni i problemski intrigantni, nudeći ih autorima u obliku podteme kao inspiracijski izazov. U slučaju AKTUALNOG 3, ta podtema sažeta je pod naziv „U svijetu paralelnih realnosti“.

U sadašnjem aktualnom vremenu velikih ekonomskih i političkih turbulencija – vremenu nesigurnosti, izvrtanja vrijednosti, erozije moralnih i etičkih normi, te silnoga raslojavanja u društvu, a pritom zamaha tehnologije do one točke kad više nismo sigurni što je realnost, a što ne, upravo je problematika upitnosti REALNOSTI ono što nas intrigira. Realnost koju vidimo, opipavamo, osjećamo, danas kao da se stalno urušava svakovrsnim intervencijama, režiranim efektima, propagandnim uvjeravanjima i paradoksima, pa nerijetko imamo osjećaj da živimo u nekim paralelnim zbiljama.

Pod utjecajem novih medija, novih tehnologija, propagande i spektakla, ali i političko-ekonomskih centara moći, percepcije su nam često pobrkane, a osjetila „zbunjena“, pa se pitamo: što je istina, a što obmana? Je li realnost u kojoj živimo uistinu realnost – ili je to neka ukošena, „iščašena“, ili čak izmišljena realnost? Koliko pritom trebamo vjerovati našem oku? Što uopće vidimo kada gledamo? I koju realnost vidimo? Fotografija se danas koristi široko, na svim područjima, njome smo posvuda okruženi. Je li ona – i ako jest koliko, pridonijela sumnji u realnost viđenoga? Ili modificirajući našu percepciju usmjerila naš doživljaj u željenome pravcu?

Umjetnici-fotografi Sekcije za fotografiju ULUPUH-a zasigurno će i ovaj puta znalački odgovoriti na zadanu temu AKTUALNOGA 3 i pritom prije svega istaknuti intrigantna svojstva medija fotografije koji – i kad je najdokumentarniji, u sebi nosi elemente fikcije i prostorno-vremenske iluzije. Pritom će jasno naglasiti kako je fotografija, kad je umjetnički, autorski osmišljena, realizirana kao čvrst vizualni sustav utemeljen na percepciji i kreaciji, pri čemu će autorov osobni komentar, odnosno njegova osobnost biti uvijek prepoznata i vidljiva bilo da se radi o lirsko-emotivnom motivu, ili onom novinsko-dokumentarnom, narativnom, modnom, propagandnom, scensko-kazališnom, socijalno angažiranom ili političkom.

Za temu „U svijetu paralelnih realnosti“ AKTUALNOG 3 autorima se daje potpuna sloboda stvaralačkog izričaja, a ne uvjetuje se niti način korištenja fotografskog medija (pored klasične i digitalne fotografije, prihvatljive su i fotomontaže i fotokolaži). Kod selekcije će biti odlučujuća kreativnost i izvedbena kvaliteta.

Višnja Slavica Gabout

Sudionici izložbe:
Umjetnici-fotografi, redovni i počasni članovi Sekcije za fotografiju ULUPUH-a

Prijava radova:
Za sudjelovanje na bijenalnoj izložbi „AKTUALNO 3“ autori se prijavljuju prema propozicijama raspisanog poziva. Stručni koordinacijski tim izložbe, u dogovoru s članovima žirija, zadržava pravo poziva doajena hrvatske fotografije – članova Sekcije za fotografiju ULUPUH-a da sudjeluju na izložbi.

Broj i dimenzije radova koji se prijavljuju za žiriranje:
• do 3 pojedinačna rada (predvidjeti da uvećanje odnosno isprint pojedinog rada svojom dužom stranicom neće moći prelaziti 100 cm), ili
• do 2 serije (predvidjeti da ukupna dimenzija uvećanja, odnosno isprinta svih radova unutar pojedine serije, uključujući opremu, svojim slijedom ne prelazi cca 120 cm)
*Napomena: Zadane dimenzije su vanjske mjere, koje uključuju eventualni paspartu i okvir

Godina nastanka radova: 2010. – 2012.

Način prijave:
Radovi se mogu prijaviti kao fotografije, u formi isprinta ili uvećanja, ili u digitalnom obliku, na CD ROM-u ili putem e-maila na aktualnoulupuh@gmail.com (format datoteke: JPG, rezolucija: 2000 pixela dulja stranica). Uz radove je potrebno dostaviti ispunjenu Prijavnicu (dostupna OVDJE). Ukoliko radove prijavljujete u digitalnom obliku, molimo Vas da datoteku snimite pod istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati sliku i opis.
Ukoliko radove i prijavnicu ne šaljete e-mailom, možete ih dostaviti osobno (radnim danom od 10 do 13 sati) ili poslati poštom (pravovremena predaja materijala biti će potvrđena poštanskim žigom) na adresu:

ULUPUH

Preradovićeva 44/1
„Za AKTUALNO 3“

10 000 Zagreb

Kotizacija:

Kod prijavljivanja je potrebno uplatiti kotizaciju u iznosu od 200 kn (umirovljenici 100 kn). Odbijenim autorima kotizacija se ne vraća.

Način uplate kotizacije:
• direktno u tajništvu ULUPUH-a (Zagreb, Preradovićeva 44, informacije na tel. 01/4576 919, 01/4552 595, ili e-mail: ulupuh@zg.t-com.hr)
• uplatnica
Zagrebačka banka: 2360000-1101552195, ili
Privredna banka: 2340009-1100165353
(pri uplati navesti ime i prezime, pod poziv na broj upisati OIB, pod svrha uplate OBVEZNO upisati „IZLOŽBA AKTUALNO 3“).
• internet bankarstvo
Ukoliko nećete moći unijeti OIB u poziv na broj, molimo Vas da potvrdu o uplati mailom proslijedite na ulupuh@zg.t-com.hr (u mailu obavezno napišite Vaše ime i prezime, te svrhu uplate: izložba „Aktualno 3“)

Napomena: Predajom prijavnice autor potvrđuje svoju suglasnost korištenja predanih materijala od strane ULUPUH-a u promidžbene svrhe izložbe AKTUALNO 3 (katalog, pozivnica, web, public relations). U druge svrhe predani materijali se neće koristiti. ULUPUH ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova.

Rok predaje materijala: utorak, 3. travnja 2012. do 13 sati.
Radovi i dokumentacija koji nisu zaprimljeni do gornjega roka bit će izuzeti iz žiriranja.

Žiriranje će se održati u ponedjeljak, 9. travnja 2012. godine. Odluke žirija su konačne i neopozive i na njih se ne može žaliti. O odlukama će autori biti obaviješteni odmah nakon žiriranja, kao i o rokovima i mjestu predaje radova za postav izložbe u Muzeju Mimara.

Kontakti:

Višnja Slavica Gabout
098 622 426; vslavica@inet.hr

Tomislav Rastić, predsjednik Sekcije za fotografiju
091 53 99 213; rastictomislav@gmail.com

Datum održavanja: 3.4.2012. / Autor teksta: ULUPUH

Prijavnica:
Prijavnica.doc