Uključite se na 61. natjecanje mladih tehničara

Državno povjerenstvo 61. natjecanja mladih tehničara poziva učenike i mentore iz osnovnih škola, zajednica i udruga tehničke kulture da se uključe u 61. natjecanje mladih tehničara u školskoj godini 2018./2019.

Mladi tehničari su učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda koji svoje kompetencije usvajaju u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture natjecat će se u jednom od dvanaest područja tehničke kulture (maketarstvo i modelarstvo, graditeljstvo, obrada materijala, strojarske konstrukcije elektrotehnika, elektronika, robotika, automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije te robotsko spašavanje žrtve).

Natjecanje će biti provedeno prema sljedećem vremeniku:

  • Školska/ klupska razina: od 29. siječnja do 1. veljače 2019. (ut. – pet.)
  • Županijska razina/ Grad Zagreb: 1. ožujka 2019. (pet.)
  • Državna razina: od 25. do 28. ožujka 2019. (pon. – čet.)

Natjecanje obuhvaća tri dijela: pisanu provjeru znanja, izradu tehničke tvorevine i predstavljanje tehničke tvorevine.
U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.
Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

Da bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba sudjelovati najmanje troje učenika.
Na državno natjecanje bit će pozvani učenici koji su u pojedinom području osvojili prvo mjesto na županijskom natjecanju i na natjecanju na razini Grada Zagreba
O ostalim natjecateljima koji će biti pozvani na državno natjecanje odlučuje Državno povjerenstvo. Konačni broj natjecatelja na državnom natjecanju utvrđuje Državno povjerenstvo tako da u pravilu 150 natjecatelja sudjeluje u H-kategoriji i 105 natjecatelja u P-kategoriji.

Učenici su, uz prethodnu suglasnost roditelja ili skrbnika za maloljetnog učenika, dužni u prijavnici i na odgovarajućim obrascima upisati svoj OIB. U suprotnom neće moći pristupiti natjecanju.
Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika potpisuje Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka učenika u svrhu sudjelovanja na natjecanju, što je uvjet za pristupanje natjecanju.
Ova Izjava je uvjet za pristupanje natjecanju.
Kao pomoć u pripremi učenika u području radiokomunikacija, u suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom, pripremljena je Zbirka praktičnih radova.

Koristimo priliku da vas obavijestimo da je stranica 60. natjecanja ažurirana i da se na njoj, kao i na stranici od prethodne godine, nalaze praktični zadaci i rješenja sa školske/klupske i županijske razine natjecanja (www.hztk.hr/Natjecanja).

Molimo da obavijestite sve učitelje i mentore tehničke kulture iz svoje županije o ovim informacijama.

Vjerujemo da ćemo zajedničkim radom mentora i organizatora svih razina natjecanja pobuditi u učenicima interes za tehničku kulturu i potaknuti ih na usavršavanje u tehničkoj kulturi te na izbor budućega inženjerskog zvanja ili nastavak karijere u tehničkom području.

Više informacija dostupno je na stranici Državnog povjerenstva: http://www.hztk.hr/61-natjecanje-mladih-tehnicara-20182019/