Udruga fotografa Fotovun

Godina osnutka: 2016.
Broj članova: 35
Adresa: Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun
Kontakt broj: 092.107.5704 (predstavnik: David Matković)
Kontakt mail: info@fotovun.hr
Web adresa: www.fotovun.hr