Suradnja Tomislava Gotovca i Žarka Vijatovića na izložbi u Varšavi

Tomislav Gotovac (1937.-2010), umjetnik koji je svojim radikalnim radovima i stavovima obilježio lokalnu umjetničku scenu, ponovo izaziva pažnju na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Ovaj put Gotovac je prisutan na fotografijama Žarka Vijatovića na izložbi koja se ovih dana otvara u Muzeju moderne umjetnosti u Varšavi.
Krajiška 29 – foto Žarko Vijatović – 1990

U Muzeju moderne umjetnosti u Varšavi u razdoblju od 18.11.2011. do 17.1.2012. godine biti će postavljena izložba fotografija URADNICI. Fotograf i umjetnik oko 1970. godine.

Tomislav Gotovac (1937.-2010), umjetnik koji je svojim radikalnim radovima i stavovima obilježio lokalnu umjetničku scenu, ponovo izaziva pažnju na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Ovaj put Gotovac je prisutan na fotografijama Žarka Vijatovića na izložbi koja se ovih dana otvara u Muzeju moderne umjetnosti u Varšavi.

Izložba SURADNICI. Fotograf i umjetnik oko 1970. godine problematizora delikatni međuodnos fotografa i umjetnika u kreiranju djela. Kustosica Maria Matuszkiewicz izabrala je za izložbu devet priča koje prate kreativne susrete fotografa i umjetnika. Njihova je suradnja ponekad jednokratna, ponekad traje godinama, ali uvijek rezultira zajedničkim djelom. Izložba se prvenstveno bavi djelima koja su odmaknuta od tradicionalnog umjetničkog objekta i bliska su procesu i događaju. U suvremenoj umjetnosti fotografija je odigrala važnu ulogu kao sredstvo izražavanja i dokumentiranja, pa su fotografi postali neizbježni suradnici umjetnika. Njihova uloga nije ograničena samo na snimanje. Često je proces razmjene između fotografa i umjetnika bio vrlo složen i određivao je finalni oblik djela. Obje strane su se morale zapitati o vlastitoj praksi slijedeći ideju drugog, kako dvije ideje ujediniti u jedno djelo, kako raditi u granicama zadanim od strane drugog umjetnika.

Lista umjetnika i fotografa zastupljenih na izložbi uistinu je impresivana. Osim Vijatovića i Gotovca, publika će vidjeti djela slijedećih autora: Hollis Frampton – Carl Andre, Peter Hujar – Paul Thek, Eustachy Kossakowski – Edward Krasiński, János Vető – Tibor Hajas, Gwenn Thomas – Joan Jonas, Gwenn Thomas – Jack Smith, Babette Mangolte – Yvonne Rainer, Shunk-Kender – Projects: Pier 18.

Upravo je rad Tomislava Gotovca prepun izvanrednih primjera kreativne suradnje s fotografima. Jedan od njih je Žarko Vijatović (1952.). Ubrzo nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Vijatović je prihvatio fotoaparat kao neizbježno sredstvo za realizaciju umjetničke ideje. Fascinaciju djelima svojih prethodnika i suvremenika, kao što su članovi grupe Gorgona ili Tomislav Gotovac, vizualizirao je nizom fotografskih ciklusa u kojima slijedi ili interpretira njihove ideje. Tako nastaju suptilni snimci Vaništinog ateljea i asocijativnih gorgonskih prostora, studije Kniferovog lica ili inscenirane situacije Tomislava Gotovca. Gotovac je na Vijatovićevim fotografijama podjednako i glumac i režiser, a Vijatović u svom dijelu kretivne suradnje preuzima niz uloga: on je scenarist, scenograf, kostimograf, i naravno, snimatelj. Ili, riječima Tomislava Gotovca: Sve je to movie.
Na izložbi SURADNICI. Fotograf i umjetnik oko 1970. godine Vijatović izlaže 40 fotografija iz više ciklusa nastalih u višegodišnjoj suradnji s Tomislavom Gotovcem. Iz ciklusa Krajiška 29 (nazvanom prema adresi umjetnikovog stana), koji broji stotinjak fotografija nastalih između 1989. i 2008. godine, biti će pokazane dvije serije fotografija iz 1990. i 2008., dok je treća serija fotografija snimljena u ateljeu Ivana Kožarića 1989. godine.
Vijatović već duže vrijeme živi u Parizu gdje ga zastupaju galerije Photo4 i Lucie Weill & Seligmann u kojima redovno izlaže. U posljednje vrijeme njegove su fotografije više puta izlagane na samostalnim i kolektivnim izložbama u Zagrebu, Samoboru, Osijeku i Rijeci.