Mirsad Mujanović – Divlji konji na Borovoj glavi – 1 NAGRADA ŽVOTINJE I 2. UKUPNO