Orson Welles u radnom ambijentu na brodu Saracen u hvarskom akvatoriju.