Split – izložba fotografija: ‘Aktualna riječka fotografija’

Danas,  16. studenog, u 20 sati, u Galeriji Fotokluba Split, otvara se  izložba ‘Aktualna riječka fotografija’. Autor projekta je prof. Borislav Božić, predsjednik Fotokluba Rijeka, a projekt predstavlja najbolje od riječke izlagačke fotografije posljednje dvije godine.

Cilj ovog projekta je da se predstavi cjeloviti fotografski rad koji je prisutan ‘sad i  ovdje’ u Rijeci. Poveznice su ovovremenost i grad Rijeka. Ne Rijeka kao tema, već Rijeka kao mjesto boravka i djelovanja autora. U ovom društvu autora nalaze  se članovi HDLU-a Rijeka, studenti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci koji u svom nastavnom programu imaju fotografiju, članovi hobističkih udruga: Fotoklub Studentskog centra, Fotosekcija KUD-a Baklje, Fotoskupina KPD-a Bazovica, Fotoklub Color,  Fotoklub Rijeka,  Fotodružina Učeničkog doma Kvarner te autori koji ne pripadaju ili nisu sebe pridružili niti jednoj od ovih skupina, a svojim radom i te kako su prisutni u ovom vremenu i prostoru.

Svaka od ovih skupina ili asocijacija okuplja autore, provodi određene programe te javno izlaže radove svojih članova, ali svaka za sebe samostalno. U duhu ili po principu solidarnosti, autori ili interesne skupine (nije pravilo, ali je najčešće) daju podršku svojoj asocijaciji prigodom izložbi ili u nekoj drugoj programskoj aktivnosti. Viđamo, ali rjeđe, članove jedne interesne skupine na izložbi druge.

Izlažu:
Marijan Blažina, Barbara Argentin Štiglić, Siniša Gulić, Branko Lenić, Željko Krančević, Dražen Šokčević, Zdravko Kopas, Ranko Dokmanović, Egon Hreljanović, Voljen Grbac, Danica Mračević Jurišić, Petar Fabijan, Petar Trinajstić, Ira Petris, Kristina Valkai, Petra Aničić, Robert Paić, Mirko Žorž, Darko Mohar, Damir Debeuc, Rene Bertoša, Mladen Kvočka, Ervin Debeuc, Karmen Škaron, Karmen Ventin, Zoran Ventin, Jerko Gudac, Dejan Ban, Michele Bujas, Matilda Rudec, Istog Žorž, Petar Lupić, Leda Listeš, Vivian Šulina, Gea Golović, Alen Kregar, Verdan Grubelić, Željko Piković, Robert Pichler, Ana Osmanović, Livija Mjeda, Miljenko Minozzi Klepac, Tamara Debeuc, Ana Brajković, Ana Hrčan, Ana Petković, Bruna Tomšić, Dominik Grdić, Dragana Kružić, Issabela Bubola, Ivan Vranjić, Ivana Butković, Mia Vučemilović, Ivana Ribar, Jelena Tuliak, Kristina Kinkela, Majda Đanić, Marijana Butigan, Marijana Stanić, Meri Files, Sanja Jovanović, Snježana Rumora, Jelena Herceg, Aleksandar Tomulić, Gordana Pošćić, Sanja Komadina , Morena Kvaternik, Nina Cimerman, IvoVidotto , Ingrid Prokop, Gordana Ivičić, Filip Gržinčić, Dean Silić, Jadranka Herak, Andrej Turina, Tanja Ljubojević, Lucio Vidotto  , Ivica Rajčić, Željko Jurčić, Dario Jurjević , Hrvoje Skorup, Saša Žic, Zdenko Vukelić, Tatjana Travica , Ivica Nikolac, Zoran Mirošević, Linda Mirošević, Nedeljka Čamić Prpić, Petra Zaverski, Ingrid Jerković, Marijana Mavić, Sanja Buterin, Nika Petković, Darko Ivošević, Branko Kukurin, Tatjana Mrvoš, Josip Marković, Dragutin Barac, Rino Gropuzzo, Carmela Žmirić, Zoran Žmirić, Josip Karneluti, Velid Đekić, Ratimir Gudelj, Marko Gracin, Vedran Karuza, Tomislav Gašparović, Maja Boljkovac, Majda Anić, Kristian Uremović, Josipa Vargović, Srđan Brnčić i  Borislav Božić