Split – izložba: APSOLUTNO

split-fotografija

Asocijacija APSOLUTNO
APSOLUTNO SADA: SMRT, KONFUZIJA, RASPRODAJA

Kustosica: Gordana Nikolić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Otvorenje: Utorak, 10.1.2017. u 19 sati

Izložba APSOLUTNO SADA: smrt, konfuzija, rasprodaja predstavlja selekciju video radova i dokumentiranih umjetničkih intervencija asocijacije Apsolutno iz Novog Sada, koja je bila aktivna od 1993. do 2005. godine. Naziv izložbe reaktualizira tri filozofske teme oko kojih se koncentrira većina radova Apsolutno: smrt, konfuziju i rasprodaju, a koje mogu biti “okidač” za čitanje onoga što je sada. Tri “eshatološka” čina mogu  se čitati i kao jedna moguća interpretacija novije povijesti Socijalističke (Federativne) Republike Jugoslavije (SFRJ) i Republike Srbije.

Asocijacija APSOLUTNO osnovana je 1993. godine u Novom Sadu. Članovi asocijacije bili su Zoran Pantelić, Dragan Rakić (1957.-2009.), Bojana Petrić i Dragan Miletić (član od 1995. do 2001. godine). Od 1995. godine produkcija asocijacije je potpisivana bez navođenja osobnih imena članova i kolektiv razvija interdisciplinarni proces rada i medijski pluralizam. Naziv asocijacije – apsolutno – je prilog (a ne imenica) te se često pojavljuje u nazivima radova u igri riječi s namjerom naglašavanja  određenih značenja.

Produkcija asocijacije APSOLUTNO proistekla je iz vizualnih umjetnosti, da bi se s vremenom proširila na interdisciplinarna istraživanja činjenica iz neposrednog okruženja s ciljem otvaranja mogućnosti njihovog novog iščitavanja. Ovakav istraživački proces bio je otvorenog karaktera i usmjeravan na najrazličitije pojave u okruženju. Projekti su se često realizirali na javnim mjestima ili lokacijama posebne namjene (npr. brodogradilište, most, groblje, granični prijelazi itd.), a ovisno o ideji  projekta i u različitim formatima: video, tiskani materijali, instalacije, akcije, site- specific projekti, audio, Web projekti, itd.

Svoju produkciju asocijacija APSOLUTNO je predstavila na brojnim izložbama, festivalima i simpozijima u zemlji i inozemstvu. U periodu aktivnog rada asocijacije, paralelno je razvijana i kustoska praksa asocijacije APSOLUTNO kroz realizaciju izložaba drugih autora, grupnih izložaba, seminara i radionica. Za svoj rad asocijacija je nagrađivana (Berlin, San Francisco), njihovi radovi se nalaze u zbirkama muzeja suvremene umjetnosti i zbirkama privatnih kolekcionara.

Umjetnička aktivnost kolektiva prestaje 2005. od kada je iskustvo transferirano i integrirano u nove oblike za kreiranje uvjeta i propitivanje umjetničke produkcije i umjetničkog organiziranja (Centar_kuda.org, Novi Sad; VacuumPack, Sombor).
www.apsolutno.net

Izložba predstavlja video radove i umjetničke akcije:

1. Asocijacija APSOLUTNO, Absolutely Dead, 1995. Video, 8 min.

2. Asocijacija APSOLUTNO, Dobra večer / Good Evening, 1996. Video, 7 min.

3. Asocijacija APSOLUTNO, In the Balkans, 1998. Video, 2,5 min.

4. Asocijacija APSOLUTNO, Human. Foto akcija markiranja granica u Europi 1996.-1999.

5. Asocijacija APSOLUTNO, a.trophy, 2002. Video, 55 min.

Više o izložbi na http://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1504/

Izložba je otvorena do 29.1.2017.