Robert Leslie – od komercijale do društvene angažiranosti

Rober Leslie je kao autor primjer puta od komercijalne fotografije do angažirane, od fotografa samouka do profesionalca. Rober Leslie je odrastao u Kanadi, a sada pretežito živi i djeluje u Europi. Sve je započelo tako, što je fotografirao mrtvu prirodu i putopisne reportaže. Mogli bi reći da je u samim počecima bio Nitko, a onda je poznat kao fotograf vrsnih portreta i događanja s masovnih, elitnih skupova.

Rober Leslie je kao autor primjer puta od komercijalne fotografije do angažirane, od fotografa samouka do profesionalca.

Rober Leslie je odrastao u Kanadi, a sada pretežito živi i djeluje u Europi. Sve je započelo tako, što je fotografirao mrtvu prirodu i putopisne reportaže. Mogli bi reći da je u samim počecima bio Nitko, a onda je poznat kao fotograf vrsnih portreta i događanja s masovnih, elitnih skupova.

Čovjek je koji se fotografijom počeo baviti sasvim slučajno. Izrastao je u autora koji je danas vrijedan naše pozornosti. Ono što ga posebice karakterizira je spontanitet i čistoća fotografija. U fotografskom radu svjestan je da će se stvari razvijati i tijekom snimanja, no rijetko kada si postavlja neki cilj. Pod velikim je utjecajem slavnog Bressona.

Opire se mišljenju da je bitno snimiti puno fotografija, pa će se onda sasvim sigurno postići dobar rezultat. Smatra nasuprot, da manje, daje više.

Kad je pak riječ o tehnici, Leslie kaže da je puno važnija interakcija između fotografa i osobe koju se fotografira, a onda kasnije između promatrača i fotografije.

Snimao je u Brazilu, u Indiji, u Rusiji. Njegov se interes pomiće u smjeru socijalnog, ekološkog, ekonomskog. Devastacija okoliša kao da je zamijenila portrete, fotografski angažman za društvene probleme komercijalnu fotografiju.

Fotografije pogledajte na http://www.leslieimage.com/.

Intervju s autorom za FotoTV pogledajte na http://www.fototv.com/robert_leslie.

Odabrao: Krešimir Mikić