Rijeka u cameri obscuri za europsku prijestolnicu kulture 2020. godine

Povodom Svjetskog dana "pinhole" fotografije, 30. travnja 2017. Borislav Božić izlazi sa svojim kutijama i fotografira Rijeku.
Borislav Božić u ateljeu

“Evo me opet sa svojim kutijama „hvatam“ Rijeku u Cameru obscuru na Svjetski dan pinhole fotografije kao moj doprinos Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture 2020. godine.

Pokušavam upozoriti na stereotipe koji su tako moćni u svijesti fotografskih autor da samo aparat visokog tehnološkog statusa može praviti dobre fotografije. Koristim kutiju, najobičniju kartonsku kutiju i prirodni fenomen u nedjelju, 30. 4. 2017. od 10 do 17. sati snimam po užem centru Rijeke. Od 11 do 12 sati sam na Korzu gdje će moći svi znatiželjnici ući u cameru obscuru  i imati potpuni doživljaj ovog fenomena.”

Borislav Božić

http://borislavbozic.com/

http://skolafotografijerijeka.com/

https://www.facebook.com/borislav.bozic.71