Rijeka – TJEDAN FOTOGRAFIJE MLADIH

SEKCIJA MLADIH FOTOKLUBA RIJEKA ORGANIZIRA
TJEDAN FOTOGRAFIJE MLADIH
Od 5. do 12 lipnja 2015.

Tjedan fotografije mladih organiziramo drugi put, a temeljem dugogodišnjeg iskustva bavljenja mladima i fotografijom u Fotoklubu Rijeka. Kroz cijelu svoju povijest Klub je animirao i uključivao u rad mlade članove, a posebno posljednjih petnaestak godina. Naši mladi članovi u proteklom periodu dobitnici su niza nagrada i priznanja što je jedna od potvrda našega stručnog rada s njima. Kako bismo zadovoljili potrebe mladih i za kreativnom fotografijom, a i za fotografijom koja se dnevno koristi u komunikacijskim platformama, osnovali smo Sekciju mladih. Plan i program rada kreiramo s mladima; osluškujemo njihove potrebe i ostvarujemo ga u kontinuitetu sukladno dinamici školske i akademske godine. Ovogodišnji Tjedan fotografije mladih obogatili smo programski, ali i sa sudionicima koji nam dolaze iz raznih krajeva Hrvatske.

Više…