Rijeka – retrospektivna izložba fotografija Borisa Pajkurića

Pozivnca- Boris Pajkurić

Boris Pajkurić
(1904. – 1970.)

Rođen je u uglednoj sušačkoj obitelji 25. rujna 1904. godine kao prvo dijete Eduarda i Mileve Pajkurić. Otac mu je kao i cijela loza Pajkurića vezan za more i pomorstvo , završava pomorske škole, polaže sve potrebne ispite i plovi kao kapetan duge plovidbe i prikuplja iskustva iz cijeloga svijeta. Kao i ostali Pajkurići nacionalno je osviješten i zarana se učlanjuje u Narodnu čitaonicu riečku te je jedno vrijeme član Upravnog odbora i blagajnik ove ugledne kulturne institucije. Svojim međunarodnim iskustvom, društvenom angažiranošću te vlasničkim statusom vrlo je cijenjen i ugledan građanin Sušaka i Rijeke pa ga kao takva Carska Rusija imenuje svojim počasnim vicekonzulom u Rijeci, a tridesetih godina bit će i u statusu potkonzula Argentine na Sušaku. Majka mu Mileva potječe iz porodice Polića, također uglednih pomoraca i brodovlasnika. Ona umire u Borisovoj četrnaestoj godini.

Mladi Boris upisuje se u ugledne škole kako to i dolikuje statusu njegove porodice. Prva mu je škola Kraljevska realna gimnazija na Sušaku pa Kraljevska trgovačka akademija na Sušaku, a drugi i treći razred pohađa na Trgovačkoj akademiji u Grazu. Školske godine 1923./1924. vraća se na Sušak u četvrti razred na Kraljevsku trgovačku akademiju gdje na kraju polaže i završni ispit.

Po završetku školovanja Boris se zapošljava i radi kao činovnik do Drugoga svjetskog rata u obiteljskoj brodarskoj kompaniji, a nakon rata nastavlja isti posao u Jugoliniji. Dakle, njegov profesionalni posao odredilo je more i brodarstvo, a ono za što je vrlo strastveno živio bila je fotografija i planinarstvo. Spojio je planinarenje i fotografiju, te dvije aktivnosti koje su se uspješno ispreplitale i nadopunjavale u njegovu životu.
Kao mladić učlanjuje se u Planinarsko društvo Velebit, podružnicu na Sušaku i odmah se aktivira u fotografskoj sekciji. Mlad, dinamičan i aktivan prošao je niz planinarskih staza, izletišta Primorja i Gorskoga kotara i sve to uspješno fotografira. Već 1931. godine s bogatom kolekcijom od 75 fotografija sudjeluje na skupnoj fotografskoj izložbi u organizaciji Hrvatskoga planinarskog društva, podružnica Velebit sa Sušaka i Mosor iz Splita. Izložba je održana od 9. do 23. kolovoza na Sušaku i od 15. do 29. rujna u Splitu. Boris je neumorni aktivist i entuzijast koji s grupom istomišljenika pokreće inicijativu i osniva Fotoklub Sušak. Na Osnivačkoj skupštini Fotokluba Sušak održanoj 26. siječnja 1939. biran je za prvog tajnika društva.
Obnavljanjem fotoamaterskog rada poslije Drugog rata, sada u objedinjenom gradu i u klubu pod imenom Rijeka, Boris Pajkurić se aktivira i neumorni je član sve do svoje smrti. Ovo je prva samostalna i ujedno retrospektivna izložba koja otkriva njegov nepoznat, ali vrijedan fotografski rad. Fotografska ostavština u Fotoklubu Rijeka tematski mu je vezana za planinski pejzaž i motive mora – život uz more i od njega.
Pored kontinuirane aktivnosti u fotografiji, od fotografske sekcije u Planinarskom društvu Velebit, podružnica Sušak, preko Fotokluba Sušak pa sve do svoje smrti u Fotoklubu Rijeka, redovit je i vrlo agilan član planinarskih društava Platak i Kamenjak.
Sudjelovao je na mnogima nacionalnim i međunarodnim izložbama fotografije i dobitnik je niza priznanja i nagrada za svoj rad. Pred kraj života, točnije 1969. godine Planinarski savez Hrvatske dodijelio mu je Odlikovanje sa srebrnim znakom za samoprijegoran i zaslužan rad na polju planinarstva. Umro je u Rijeci 20. veljače 1970. godine.

Fotoklub Rijeka ovom izložbom daje doprinos valorizaciji riječke fotografije te otkrivanju i afirmaciji nepoznatih, a zaslužnih riječkih fotografskih autora.

Borislav Božić, prof.

Izložba će biti otvorena od 14. do 28. travnja i moći će se razgledati radnim danom od 10 do 13 i od 17 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznikom je zatvoreno