Rijeka – prezentacija fotografija i predavanje: IGOR BRAJDIĆ | Putovanje u sadašnjost prerijskih indijanaca

PUTOVANJE U SADAŠNJOST PRERIJSKIH INDIJANACA

Ponukan saznanjem da SAD kao demokratska zemlja stoljećima sustavno krši ljudska prava starosjedilačkog indijanskog naroda svodeći ga na manjinu bez ikakve perspektive, godine 2016. i 2017. s grupom Talijana krenuo je u 15-dnevno putovanje u rezervate indijanaca Lakota (Siouxi) u Južnoj Dakoti.
Glavni cilj putovanja bila je prisustvovanje na autohtonoj svetoj ceremoniji “Ples sunca” i neposredni uvid u sadašnji način života u rezervatima i izvan njih. Uz rezervate posjetio je i mjesta važna za indijansku kulturu indijanaca Lakota u Minessoti, Nebraski, Wyomingu i Montani, nacionalni park Yellowstone kao i tipične gradiće izvan rezervata.
Predavač ističe da ne pripada raznoraznim grupama i pojedincima u Evropi i izvan nje koji se “igraju” indijanaca isprazno imitirajući njihova vjerovanja. već je na put krenuo isključivo zbog uvida u autohtono vjerovanje i sadašnji način života indijanaca iz plemena Lakota.
Predavanje je povezano s predavanjem početkom 2017. godine nakon prvog putovanja, a kao i tada, predavanje će biti popraćeno fotografijama i kraćim filmovima.

KRATAK ŽIVOTOPIS

Dr.sc. Igor Brajdić rođen je u Rijeci 1943. godine, a po zvanju je profesor matematike i fizike. Magistrirao je u informacijskim, a doktorirao u ekonomskim znanostima. Radio je u brodogradnji, kao direktor kompjuterskih centara i kao sveučilišni professr (od 2014. godine je u mirovini). Pisao je haiku poeziju, prati astronomiju, planinari, a kao fotograf-amater član je Fotokluba Rijeka. Zadnjih godina izučava povijest i kulturu sjevernoameričkih indijanaca.