Rijeka – izložba: Rijeka minijaturne umjetnosti

 

I MONUMENTALNO DJELO MOŽE BITI MALIH DIMENZIJA

Na inicijativu Borislava Božića, člana Umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, u srpnju 2017. godine objavljen je natječaj pod nazivom “Rijeka mini art”. Na natječaj su se mogli prijaviti likovni umjetnici u kategorijama: crteža, slike, grafike, fotografije, skulpture, keramike, instalacije, umjetničkog objekta, performansa i video rada i to u formi minijature. Najveće dozvoljene dimenzije radova su 15 x 15 cm, trodimenzionalni radovi 15 x 15 x 15 cm, videoradovi do 3 minute i performans do 5 minuta.

Na natječaj su se prijavila 223 autora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske, Grčke, Meksika, Južne Koreje, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kanade, Australije, Ukrajine, Litve, Poljske, Njemačke, Belgije, Francuske, Austrije, Portugala i Slovenije.
Umjetnički savjet HDLU Rijeka u sastavu: Melinda Kostelac, Ljiljana Barković, Melita Sorola Staničić, Mirta Grandić, Dražen Filipović Pegla i Borislav Božić, pregledali su sve radove i za izložbu su odabrali radove od 192 autora. U kategorijama crteža, slike, grafike, fotografije i kiparstva dodijeljene su prve nagrade, a pohvale su dobili po nekoliko autora iz spomenutih kategorija i iz keramike, umjetničkog objekta i nakita. Imena nagrađenih i pohvaljenih objavit ćemo na otvorenju izložbe. Među prvonagrađenim autorima po kategorijama bira se najbolji autor Salona i dobiva Grand Prix. Ova nagrada realizira se u jednomjesečnom Rezidencijalnom programu Kamov u Rijeci.

Cijeli projekt posvećen je Jurju Juliju Kloviću, a ujedno je ovaj veliki renesansni minijaturista bio i poticaj za pokretanje cijelog projekta. Rodom je iz malog mjestašca Grižana nadomak Rijeke pa po crti lokalne pripadnosti logično je da ovo Društvo likovnih umjetnika pokrene i organizira ovu vrst posvete umjetniku monumentalnih djela u malom formatu.

Posjetitelji izložbe moći će vidjeti najmanju sliku prijavljenu na natječaj veličine 2,5 x 1,5 cm ili čitati knjigu koja je neznatno veća od spomenute slike. Pripremili smo i povećala za ove sićušne radove.

Otvorili smo mogućnost darivanja radova organizatoru. Niz autora poklonio je svoj rad HDLU Rijeka i oni su nukleus buduće zbirke koju smo nazvali Rijeka minijaturne umjetnosti.
Ovo je mali doprinos prepoznavanja Rijeke kao buduće Europske prijestolnice kulture.

Svečano otvorenje izložbe je u četvrtak, 16. 11. 2017. U 19 sati u Galeriji Juraj Klović, Rijeka, Verdijeva 19 B.

Cijeli projekt može se pratiti na http://www.rijekaminiart.com/ i na https://www.facebook.com/Rijeka-mini-art-1378257555554874/

Borislav Božić
rijekaminiart@gmail.com