Rijeka – izložba: Maia Flore – Nadrealno fotografsko putovanje Francuskom

Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozvati vas na svečanost otvorenja izložbe “Nadrealno fotografsko putovanje Francuskom” Maia Flore
Svečano otvorenje izložbe je u ponedjeljak, 11. 5. 2015. u 20 sati u Galriji Principij, Rijeka, Pod voltun 4.

Izložba je dio programa Rendez-vous, Festival Francuske u Hrvatskoj

Maia Flore rođena je 1988. godine. Diplomirala je na Ecole des Gobelins, a od 2011. godine članica je Agencije VU. Zaokupljena istraživanjem granica stvarnoga i imaginarnoga, djela joj nerijetko postižu nadrealne odlike. Prvu seriju fotografija Sleep Elevations započela je u Švedskoj, a zatim se nastavila usavršavati na Arts Center of Berkley u Kaliforniji. Svoj je rad prvi put izložila 2011. godine na festivalu mlade europske fotografije Circulation(s) u Parizu.
U okviru projekta Carte blanche, u suradnji Atout France i Francuskog instituta, Maia Flore tematizira francusku kulturnu baštinu u seriji Zamisli Francusku – Fantastično putovanje(Imagine France – Le voyage fantastique). Ove sanjive fotografije, kojima je i sama subjekt, predstavlja u našoj galeriji.

Borislav Božić, prof.