Rijeka – izložba fotografija: Županija u jednom danu 2018.

Županija u jednom danu 2018.

Na natječaj je prijavljena 581 fotografija od 96 autora u 116 prijava na proljetnom i jesenjem fotografiranju Županije.  Za izložbu je izdvojeno 90 fotografija od 74 autora.

Specifičnost ovog natječaja je u tome što se može snimati samo jedan dan u proljeće i jedan dan u jesen i u pravilu je to nedjelja. Ove godine fotografiralo se 15. travnja i  14. Listopada, a što su autori mogli snimati? Sve. Baš sve, prirodne i kulturne ljepote, kako rade ukućani, susjedi, radni običaji, poljodjelski poslovi, ribarenje na moru,  radovi u vrtu, livade, šume i šumarke. More, popravak ili pospremanje barke,  popravljanje ribarske mreže. Dakle, nema ograničenja, sve što je pred očima, a naša je Županija valja zabilježiti.  

Za ovaj projekt dobrodošli su svi stanovnici Županije koji imaju fotografski aparat i koji prepoznaju ovu jedinstvenu prigodu. Snimati su mogli i svi koji se zateknu u našoj Županiji. Bitno je da se snima baš na određeni datum.

Značaj ovog projekta je i u tome što lokalno stanovništvo snima svoj kraj i odabire ono što oni misle da je važno i vrijedno za njih i što treba biti u ovakvoj fotografskoj zbirci i time sami građani sudjeluju u stvaranju fotografske memorije svoga kraja za buduće generacije.

Borislav Božić, prof.