Rijeka – izložba fotografija: Županija u jednom danu 2017.

FOTOGRAFIJA JE ČUVAR NAŠEG PRIRODNOG I KULTURNOG BLAGA

Fotosavez primorsko-goranske županije već pet godina organizira snimanje cijelog teritorija Primorsko-goranske županije. Godišnje organiziramo proljetno i jesenje fotografiranje, a prvu akciju ovog velikog projekta pokrenuli smo 14. 4. 2013. u povodu dvadeset godina od osnivanja Županije, a i zato što je to bila godina ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Sva dosadašnja snimanja, pored svojevrsne vizualne i fotografske inventure prostora Županije, nosi i snažnu simboliku. Simbolika je u istovremenosti ljudi, prostora, angažirane kreativnosti i energije koja je u službi kolektivne memorije. Projekt je zamišljen da se u svakom mjestu naše Županije napravi snimak i na putu smo da ostvarimo ovaj cilj.
Dakle, po svom opsegu ovo je zahtjevan i velik projekt iza kojega je u ovih pet godina formirana digitalna arhiva s nekoliko tisuća fotografija Županije. Ideja je da se u ovoj fotografskoj memoriji nađu fotografije svakog mjesta, sela i zaseoka. Vrijednost mu je i u tome što lokalno stanovništvo snima svoj kraj i odabire ono što oni misle da je važno i vrijedno za njih i što treba biti u ovakvoj fotografskoj zbirci.
Kao organizatori kod raspisivanja natječaja pozovemo sve ljude koji imaju fotoaparat i sve koji se bave redovito ili samo povremeno fotografijom. Trudili smo se uključiti sve dobne skupine i sve koji se na dan snimanja zateknu na prostoru naše Županije. Svake godine nagradimo najbolje autore, a posebno pohvalimo maloljetne, tj. učenike osnovnih i srednjih škola.
Ove godine zahvalnice dobivaju učenici i njihovi mentori:
Ana Kruljac, Dom učenika Sušak, mentor: Jelena Cetinja Vukelić; Leonarda Škarić, Dom učenika Sušak, mentor: Jelena Cetinja Vukelić; Valentina Brkić, Dom učenika Sušak, mentor: Jelena Cetinja Vukelić; Klara Abramović, Dom učenika Sušak, mentor: Jelena Cetinja Vukelić; Rebeka Rožman, Dom učenika Sušak, mentor: Jelena Cetinja Vukelić; Tina Tuftan, Dom učenika Sušak,mentor: Jelena Cetinja Vukelić; Ivana Štemberger, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Brigita Grgurina, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Dominik Vukelić, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Marko Gržinčić, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Karolina Tomić, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Ivana Modrić, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Anastasia Vlaše, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Lana Hlaban, OŠ Klana, mentor: Jadranka Herceg; Aleksija Vukelić, samostalna prijava uz poticaj roditelja; Luka Greblo, GAM, mentor: Maja Zalokar; Boren Bobić, Prirodoslovna i grafička škola Rijeka; Marie Kinkela, Prva Sušačka Hrvatska Gimnazija Rijeka; mentor: Borislav Božić; Lucija Depikolozvane, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, mentor: Gordija Marijan; Fran Grenko, Srednja škola Delnice, mentori: Koraljka Renier Valinčić i Miroslav Grgur; Nina Briški, Srednja škola Delnice, mentori: Koraljka Renier Valinčić i Miroslav Grgur; Patricija Petrović, Srednja škola Delnice, mentori: Koraljka Renier Valinčić i Miroslav Grgur, Natalija Dokmanović, Željeznička tehnička škola Moravice; mentor: Željka Vrcelj, prof; Mihaela Vukelić, Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1, mentor: Borislav Božić

Za poticanje fotografskog stvaralaštva zahvalnice dobivaju Osnovna škola Klana, Dom učenika Sušak i Srednja škola Delnice

Predsjednik Saveza:
Borislav Božić, prof.

Selektor izložbe bio je ugledni fotografski autor g. Petar Fabijan i od 120 autora i njihovih i 684 fotografije odabrao je za izložbu fotografije 88 autora, a ove je izdvojio za nagrade i pohvale:
Prvonagrađena fotografija Staše Sobolevskog, Vrtlog, prikazuje jesen ali bez boje tj. u crno-bijeloj tehnici. Prikazuje svu silinu jadranske bure koja nosi lišće ravno prema fotoaparatu. Ili taj vjetar dolazi iz zgrade u pozadini koja podsjeća na jedan veliki ventilator pa se može steći dojam da upravo on otpuhuje lišće od sebe. Tako se živo i dinamično lišće u prednjem planu sjajno balansira sa mirnim vodoravnim linijama stražnjeg plana, ne samo vizualno nego i i tematski, odnosno konceptualno.
Druga nagrada pripala je fotografiji arhitekture, Marie Kinkela, Arhitektura Mediterana, odnosno detalju jedne zgrade. Sjajna igra svjetla i sjene, okomitih linija ograde koje isticanjem na tamnoj pozadini daju ritam fotografiji, te žute fasade koja se jedina kromatski ističe na fotografiji. Svi ti grafički elementi stvaraju sklad a opet potrebitu dinamiku na ovoj fotografiji.
Trećenagrađena fotografija je Zvjezdani vrh, Sandre Končarević, prikazuje noćni snimak kapelice u šumi sa mnoštvom zvijezda na nebu. Svi elementi na fotografiji, uključujući kapelicu i crveno svjetlo od svijeće u njoj, siluete stabla u šumi, te nebo puno zvijezda simboliziraju mir i spokoj te se savršeno uklapaju i nadopunjuju jedni s drugima. Blaga svjetlost i boja na nebu ukazuju nam da još nije skroz pala noć a lagani pomak zvijezda sugerira da je autor koristio dužu ekspoziciju.

Osim nagrađenih fotografija još su četiri fotografije pohvaljene i to su: Suton nad Lokvarskim jezerom, Snježane Šimunović; Ususret magli, Ivane Cetina; Trenutak divljine, Thee Pavlin i Nevrijeme kod Sv. Martina, Marka Buntića.

Petar Fabijan