Rijeka – izložba fotografija “Rječina photo tour”

Otvorenje izložbe fotografija nastalih na Rječina photo touru 14. listopada 2012. godine u organizaciji Fotokluba Rijeka bit će u utorak, 12. veljače 2013. godine u 19 sati u Galeriji Principij, Pod Voltun 4, Rijeka.

U organizaciji Fotokluba Rijeka u utorak, 12. veljače 2013. godine u 19 sati u Galeriji Principij (Rijeka, Pod Voltun 4), otvorena je izložba fotografija nastalih na Rječina photo touru 14. listopada 2012. godine.

Na izložbi su predstavljene fotografije članova Fotokluba Rijeka i gostiju koji su sudjelovali na fotografskom izletu kanjonom Rječine. Sudionici izleta su se okupili ujutro 14. listopada u Galeriji Principij te hodali do Banskih vrata gdje su se uključili na markiranu šetnicu kanjonom Rječine. Krajnja točka do koje su stigli bili su ostaci Matešićeva mlina. Sudionici izleta fotografirali su korito rijeke, okolnu šumu, detalje prirode te ostatke nekadašnjih industrijskih postrojenja.

Tanja Ljubojević i Borislav Božić izrađivali su tom prigodom kemograme (fotografije nastale kemijskim postupkom bez uporabe fotoaparata), u samom koritu Rječine.