Rijeka: izložba fotografija kineske mladeži

China Youth Photography Exhibition

China Youth Photography Exhibition u suradnji s Galerijom Principij, Akademijom umetnosti Novi Sad i udruženjem Vojvodina OK predstavlja seriju fotografija raznih autora – studenata s kineskih visokoškolskih institucija.
Sveučilište i njihove fakultetske jedinice koje imaju fotografiju kao predmet ili područje proučavanja ovim putem prezentiraju studentske radove koji su nastali u okviru redovnih nastavnih aktivnosti. Specifikum ovakve skupne izložbe je, dakako, prezentacija različitih (a opet sličnih) tumačenja fotografskog medija. Dokument (koji je pretežno zastupljen u okviru ove izložbe) treba dvojako sagledati: i kao njegovanje dokumentarističkog pristupa u okviru fotografskog medija, ali i kao ogledalo aktualnog podneblja iz kojeg fotografije potječu.

Takav dokumentarni pristup dominantan je i u slučaju tumačenja pejzaža, portreta, čak i eksperimenta u fotografiji i može, kao takav, doprinijeti komunikaciji i stvaranju veza između mladih fotografa (i svih ostalih ljubitelja ovog medija) Kine i Europe.

Autori izloženih fotografija dolaze sa sljedećih visokoškolskih obrazovnih institucija: Communication University of China, Hebei Academy of Fine Arts, Jiujiang University, Lanzhou University of Finance and Economics, Zhongnan University of Economics and Law kao i sa nekoliko viših škola koje pripadaju ovim sveučilištima.

Dubravka Lazić