Rijeka – izložba fotografija: Jedra Kvarnera 2018.

Fotosavez Primorsko-goranske županije na tragu svojih osnovnih zadaća a u duhu očuvanja tradicije ovoga kraja već pet godina provodi fotografski natječaj i izložbu JEDRA KVARNERA pod geslom: “Budi Posejdon s aparatom u ruci i čuvaj tradiciju svoga kraja.”

Temu “Jedra Kvarnera” može se interpretirati metaforički, ali i doslovno. Ako propitujemo temu metaforički, onda ćete kroz pojam jedara „čitati“ i istraživati kulturu i tradiciju života uz more, život od mora život u moru. Fotografski ćete propitivati ambijent nasljeđa i svega onog što čini identitet Kvarnera, Jadrana i Mediterana, ribare, mreže, barke, jedra i jedrenje, sve što je od mora, uz more i pod morem. Dakle, sve što na bilo koji način pokazuje i simbolizira ljepotu, muku i tradiciju sjedinjenosti čovjeka i mora.

More je kao motiv slikarima, pjesnicima, fotografima povijesna konstanta. More je kao tema u umjetničkim praksama trajna i neiscrpna. More je prostor i ambijent odrastanja, rada, života, prirodnih fenomena. Svojom monumentalnošću ono je neiscrpna arhiva mnogih tajni. More je tajna. A još veća tajna je kontinuirano fotografirati more, pratiti njegove mijene, ući u suštinu fenomena. Tajna je pratiti trenutne motivacijske impulse i realizaciju stvaralačke ideje. Baviti se morem, znači baviti se estetikom stvarnog prostora, a snimamo li ga, ovozemaljski smo Posejdoni s aparatom u ruci.

Iz mora se izvire, u more se utječe.

Borislav Božić, prof.

JEDRA KVARNERA 2018.

Fotografija uvijek polazi od objektivne stvarnosti i mi je prihvaćamo i prepoznajemo kao nepobitnu činjenicu. Fotografija kao medij izražavanja i potvrđivanja vlastitoga kreativnog bića nosi autorovo osobno zapažanje i promišljanje života i svijeta, njegov stav. Između 42 autora i 233 fotografije pristigle na temu “Jedra Kvarnera” nagrađeni su i pohvaljeni oni autori koji su uspjeli prepoznati motiv, izraziti ideju, čisto i jasno iskazati svoj stav i realizirati ideju do kraja.

Prvu nagradu dobila je Kristina Pleić za fotografiju „Sigurnost“. Jedan sitni detalj, modra štipaljka, označava središte kadra i sugestiju kretanja u dijagonalu. Napeta horizontala brodskog užeta kadar dijeli u dva jednaka dijela. Valovanje tamnoplavog mora dinamizira plohu. U ovom jednostavnom prizoru sve je dobro odmjereno, crtački i koloristički, čistim kadrom i jasnim odnosima. Štipaljka ima svoju banalnu praktičnu namjenu, ne sugerira neko drugo značenje, ona je samo to što jest – uporabni predmet u prostoru. Ali kadar ima sve: poredak stvari, život na moru i strogi red odnosa.

Druga nagrada dodijeljena je Nives Kocijan za fotografiju „U sjeni“. Nagrada se dodjeljuje za jednostavnost vizualnog govora, za efektne kontraste i za punu koncentraciju na odnos svijetlog i tamnog u kadru. U mrkloj noći izgubile su se pojedinosti, ali je ostao naslut barke s opuštenim bijelim jedrima, ostao je ugođaj mira, tišine i iščekivanja. U kadru se malo toga vidi, više se naslućuje.

Treća nagrada dodijeljena je Mirku Menalu za fotografiju „Windy day“. U ovoj fotografiji trenutka sva je koncentracija usmjerena na pokret, na kretnju tijela pri bacanju vrše u more, na akciju i uzbuđenje. Kadar je uvjerljiv, intrigantan, pun naboja i dinamičnih kolorističnih vrijednosti.

Dobitnici diploma su: Dario Dorčić za duh fotografije „Ooops“ koja nosi snažnu priču o odnosu čovjeka i mora; Dalibor Ševaljević za zapažanje skladnih kolorističkih vrijednosti u fotografiji “Nebo i sunce”; Damir Debeuc za opuštenost i ležernost situacije u fotografiji „Brodska straža“.

Pohvaljeni su: Elma Duić za efektni dojam slojevitosti strukturnih odnosa vertikala u fotografiji „Složna ekipa“; Jerolim Vulić za ugođajnost, čistoću viđenja i prepoznavanja vrijednosti praznog prostora na rubovima kadra u fotografiji “Četverac”; Želimir Vuletić za dojam dramatičnosti, uzbuđenja i napetosti u fotografiji “Nemirno more”; Marina Pavlin za impresivni prizor iz zračne perspektive u fotografiji “Barcolana”; Daniela Žburin za odabir kadra i isticanje stroge simetrije u fotografiji “Simetrija”; Đoko Glušica za profinjeni govor izrezanog detalja u fotografiji “Sidro”.

Branka Arh