Rijeka – izložba fotografija: Francesco Penco – Rijeka 1906. u jednom danu