Rijeka – izložba fotografija: fra Stanko Dujmović

Stanko Dujmović

1866-1940

Franjevac trećoredac, rodom iz Porta, fotografijom se počeo baviti tijekom školovanja u Zadru. Unatoč brojnim preprekama i ograničenjima, strast za fotografijom ne napušta ga do pred sam kraj života. Prve radove izrađuje u zahtjevnoj tehnici mokrih kolodijskih ploča, a u izradi portreta dostiže kvalitetu tadašnjih profesionalnih fotografa. Zahvaljujući uspješnom portretu tadašnjeg generala reda Maricottija, dobiva poziv na školovanje na rimskoj Gregoriani.

Tijekom duge karijere, obavlja neke od najviših funkcija u franjevačkoj zajednici što podrazumijeva mnoga putovanja, među kojima i tri boravka u SAD. Od 1907-1911.g. u državi Nebraska podiže Spalding College za obrazovanje mladih svećenika i radi na organiziranju franjevačke zajednice u SAD. Iz ovog perioda sačuvao se album s autoriziranim fotografijama veduta, ambijentalnih pojedinačnih i grupnih portreta i žanr prizora te memoarskim zapisom. Fotografije iz ovog perioda, najplodnijeg i najkreativnijeg u umjetnikovom životu, karakterizira spoj naturalističke fotografije P.H. Emersona, umjerenog piktorijalizma i onoga što će Lewis Hine imenovati interpretativnom fotografijom. Fotografski album s rukopisnom ispovijesti iz Spaldinga dokument je kolektivnog pothvata, subjektivno svjedočanstvo i jedinstveni fenomen u povijesti hrvatske fotografije. Ovim albumom Dujmović se upisuje i u povijest fotografije SAD.

Nakon Spaldinga, pod pritiskom obaveza i financijskih ograničenja, opada produkcija, a interes se tematski suzuje na bavljenje portretima i autoportretima, čime se i simbolički zatvara stvaralački krug. Stanko Dujmović fotografsku avanturu započeo je dizderijevskim portretima u Zadru i zaključio portretnim minijaturama čiste fotografije u Herceg Novom.

Nakon što je, s pet fotografija i dijelom opreme, rana faza djelovanja fra Stanka Dujmovića prvi put javnosti predstavljena 1977. godine u Zadru, na velikoj skupnoj izložbi Rana fotografija u Zadru, Galerija Principij izlaganjem većeg broja fotografija predstavlja presjek čitavog umjetnikovog opusa.

Damir Sabalić