Marin Ćuk Vurnek – Zajedno u svjetlu, zajedno ka tami