Rijeka – fotoBUVLJAK

Fotoklub Rijeka već treću godinu za redom organizira fotobuvljak. U prethodna dva prikupili smo dosta fotografske opreme i pribora te smo formirali našu Muzejsku zbirku. Ovu zbirku pridružili smo i biblioteku fotografske literature i časopisa opet zahvaljujući našim sugrađanima. I ove godine pozivamo sve sugrađane da višak opreme i literature poklone Fotoklubu Rijeka kako bi još više obogatili našu zbirku. Svi darovani predmeti zavode se u knjigu donatora, obrađuju i izlažu. Svi ste pozvani u subotu 29. rujna da se prošetate do Galerije Principij u ulicu Pod voltun 4 i darujeta vaš najstariji i najbolji Fotoklub.
  • FOTOBUVLJAK
  • MUZEJ FOTOGRAFSKE OPREME I PRIBORA
  • BIBLIOTEKA – FOTOGRAFSKIH ČASOPISA, KNJIGA I KATALOGA

Fotoklub Rijeka već treću godinu za redom organizira fotobuvljak. U prethodna dva prikupili smo dosta fotografske opreme i pribora te smo formirali našu Muzejsku zbirku. Ovu zbirku pridružili smo i biblioteku fotografske literature i časopisa opet zahvaljujući našim sugrađanima. I ove godine pozivamo sve sugrađane da višak opreme i literature poklone Fotoklubu Rijeka kako bi još više obogatili našu zbirku. Svi darovani predmeti zavode se u knjigu donatora, obrađuju i izlažu. Svi ste pozvani u subotu 29. rujna da se prošetate do Galerije Principij u ulicu Pod voltun 4 i darujeta vaš najstariji i najbolji Fotoklub.

www.photori.org

FOTOBUVLJAK, subota 29. rujna od 10 do 14 sati