Rijeka – Fotobuvljak – PhotoRI

Evo prigode da ispraznite svoje ormare i fotoopremu koju ne koristite više donesete i darujete fotoklubu Rijeka za budući Muzej fotografske opreme i pribora, u subotu 1. listopada 2011. godine od 10 do 13 sati u Rijeci, na adresi Pod voltun 4.