Rijeka – FOTOBUVLJAK

Fotoklub Rijeka organizira fotobuvljak u subotu, 9. travnja 2016. godine od 10 do 13 sati u Galeriji Principij. Pozivaju se svi građani da višak fotoopreme (analogne, digitalne) koja im neiskorištena stoji po kojekakvim kutijama, ormarima donesu i daruju Fotoklubu Rijeka za obogaćivanje i upotpunjavanje muzejske zbirke fotoopreme i pribora koju smo formirali prije nekoliko godina. Svi darovani predmeti bit će pregledani i obrađeni te pripremljeni za izlaganje, a imena donatora upisana u knjigu darivatelja i podupiratelja rada Kluba.