Rezultati fotografskog natječaja ŽIVOT JE LIJEP

FOTOKLUB RIJEKA

SEKCIJA MLADIH

Fotografski natječaj ŽIVOT JE LIJEP

Izvještaj prosudbene komisije /žirija/

Na fotonatječaj Život je lijep prijavilo se 140 autora u tri kategorije. Tri prijave nisu bile sukladne pravilima natječaja i nisu prihvaćene. Prosudbenoj komisiji /žiriju/ predano je 650 fotografija od 137 autora. Od tih 137 autora četiri su iz Srbije, tri iz Poljske, a ostali 130 autora iz Hrvatske. Identitet autora za članove žirija bio je skriven. Autori i njihove fotografije numerirane su rednim brojem. Članovi žirija, u ovom slučaju članice /Zvjezdana Marguš-Prohaska Ivana Pavlović Tanja Rogić /, četiri dana su pregledavale fotografije, ocjenjivale i usuglašavale stavove i donijele konačnu odluku:

U prvoj kategoriji do 15 godina starosti prijavilo se 50 autora s 214 fotografija:
1.mjesto: Linda Baissero,U kosi imam cvijeće i meni nitko ništa neće
2. mjesto: Anastazija Stojadinović,Da mi vetar ne odnese
3.mjesto: Marie Kinkela,Razgovor u povečerje

U drugoj kategoriji od 16 do 19 godina prijavilo se 46 autora s 231 fotografijom:
1.mjesto: Lana Flanjak,Ova
2.mjesto: Milica Duždević, Gore-dole
3. mjesto: Roma Đurić, Male stvar

U trećoj kategoriji od 20 do 25 godina prijavio se 41 autor s 205 fotografija:
1.mjesto: Dora Mrakovčić: Harmonija, ljubav i radost
2. mjesto: Mirjana Pjevac, Popodnevni odmor
3.mjesto: Manuela Drk, Život je igra

Nagrađeni autori 1., 2.i 3. mjesto pozvani su na kreativni vikend u Rijeku od petka,5.do nedjelje 7. llipnja. Troškove dvodnevnog boravka u botelu Marina snosi organizator, a putne troškove sam autor.Za maloljetne nagrađene autore organizator plaća boravak za pratnju /roditelj ili mentor/.