Ratne fotografij​e Dona McCullina

Sve do 15. travnja 2012. London će biti mjesto održavanja najveće izložbe o životu i radu Dona McCullina. Izložba će obuhvaćati McCullinove fotografije sa fronta u cijelom svijetu uključujući i sukob između Istočnog i Zapadnog Berlina, Vijetnama i Kambodže.

Također će kroz fotografije pokušati prikazati što je sve proživljavalo stanovništvo Biafre i Bangladeša, a u izložbu je uključio i relativno novije radove napravljene tijekom 2003. u Iraku. Uz izložbu, McCullinu je također posvećena i knjiga autora Jonathana Capea – Don McCullin: Shaped byWar, s čak 208 stranica (£25).