Pula – natječaj za izlaganje u 2013. godini – udruga MMC LUKA

Umjetnici, grupe umjetnika ili likovni kritičari/kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija javite se na natječaj za izlaganje u 2013. godini koji je raspisala udruga MMC Luka. Natječaj je otvoren do 15. lipnja 2012. godine.

Udruga MMC LUKA, Istarska 30, 52100 Pula, 098 405 527, 052 224 316

Udruga MMC LUKA
www.mmcluka.hr

raspisuje

Natječaj za izlaganje u 2013. godini

Odnosi se na zaprimanje zamolbi koje mogu dostaviti umjetnici, grupe umjetnika ili likovni kritičari/ kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.

UVJETI NATJEČAJA

Pravo prijave imaju likovni i izvedbeni umjetnici, arhitekti, glazbenici, grupe umjetnika ili autorske koncepcije koje udovoljavaju uvjetima o izlaganju. Preferiraju se projekti i autori koji u svom radu, bez obzira na medij, donose određene novitete i kvalitete u galerijske prostore MMC-a LUKA. U 2013. godini prednost će imati projekti sa područja arhitekture i izvedbenih umjetnosti- plesni projekti i performansi.
Članovima HDLU Istre preporučuje se da se jave na interni natječaj HDLU-a Istre, obzirom se radi o istom izlagačkom prostoru.

Rokovi

Svi zainteresirani zahtjev za samostalno i skupno izlaganje podnose u tajništvu Udruge MMC LUKA (osobno, poštom ili elektronskim putem) zaključno s 15. 06. 2012. godine.

Zahtjev treba sadržavati:
1. detaljan opis projekta
2. životopis umjetnika
3. opis prostornih potreba
4. opis tehničkih potreba (video projektori, ozvučenje, postamenti i sl.)
5. CD sa vizualnim materijalom o izložbi ili projektu (fotografije, crteži, skice, nacrti i sl.)
6. podatak koliko autora izlaže radove (ukoliko se radi o zajedničkom projektu)
7. navesti rokove mogućeg održavanja izložbe

Prijave bez tražene dokumentacije neće biti selektirane.

Zahtjevi se odnose na galerijske prostore MMC-a LUKA, odnosno Galeriju Luka i Galeriju Anex. Obje su galerije od strane HZSU-a i ULUPUH-a priznate kao relevantni izlagački prostori. Pristigle zahtjeve razmatra i selektira Umjetnički savjet za programske djelatnosti Udruge MMC LUKA, u sastavu: Dorina Vlakančić, Tomislav Brajnović, Leonid Zuban, Nataša Petrić- Tasha, Mirjana Grahovac- Vojinović, Mladen Lučić i Matija Ferlin.
U zahtjevu je poželjno navesti prostor koji se preferira za održavanje izložbe ili projekta (Galerija Luka, Galerija Anex ili oba prostora), uz napomenu da Umjetnički savjet zadržava pravo donošenja konačne odluke. Tlocrti prostora se dostavljaju mailom na upit.

Za realizaciju programa Udruga MMC LUKA osigurava novčana sredstva u iznosu koji se određuje svake kalendarske godine posebno, ovisno o izdvojenim sredstvima iz državnog proračuna za tu namjenu. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pismenim putem u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Prijave slati na:
Udruga MMC LUKA (Natječaj za 2013.)
Istarska 30
52100 Pula

tel. 052/224-316
fax: 052/393 970

mmcluka@mmcluka.hr