PROMO Wüstenrot stambeni krediti odmah

 

Fiksna kamatna stopa u funkciji zaštite životnog standarda korisnika kredita

Rješavanje stambenog pitanja ili poboljšanje postojećeg stambenog standarda je temeljno životno pitanje većine građana I ukoliko mu se pristupa planski i pametno onda su stambene štedionice najisplativiji i najsigurniji model koji u sebi sadrži dva fantastična argumenta koji ovaj proizvod jednostavno čine boljim od svih ostalih, a to su državna poticajna sredstva koja prinos na stambenu štednju podižu na gotovo 7% godišnje efektivno i fiksne kamatne stope na stambena kredite koje se kreću u rasponu od 5-5,5% godišnje.

Upravo je fiksna kamata u funkciji zaštite životnog standarda korisnika kredita, jer je otplatna rata kredita cijelo vrijeme otplate nepromjenjiva što je ujedno i osnovni razlog zašto je prosječna stopa loših kredita u stambenim štedionicama i nekoliko puta manja od prosječene stope loših kredita u poslovnim bankama.

Kada su u pitanju uvjeti, Wüstenrot svakom potencijalnom klijentu pristupa individualno i svakome nastoji pronaći optimalan model kreditnog zaduženja koji je u skladu sa klijentovim trenutnim i budućim mogućnostima. Pri tome posebno honorira fazu štednje i Wustenrot je u tom segmentu dosegao visoke standarde što potvrđuje i tržišni udio u segmentu stambenog kreditiranja od čak 40% tržišta.

Fiksna kamatna stopa na stambeni kredit jamči korisniku kredita istu otplatnu ratu cijelo vrijeme otplate kredita što na rok od 20 godina i uz godišnju inflaciju od 1% do 2% znači da će udio troškova otplate stambenog kredita u ukupnim životnim troškovima biti iz godine u godinu sve niži. Fiksne kamatne stope su u funkciji zaštite životnog standarda korisnika kredita za pa interes za to ima i Država, zbog čega i sudjeluje u projektu. Na taj način preventivno smanjuje buduće izdatke za socijalne kategorije građana.

Krediti za međufinanciranje su u svim stambenim štedionicama koje aktivno ispunjavaju svrhu propisanu zakonom i sudjeluju u rješavanju stambenih potreba građana, dominantan oblik financiranja stambenih potreba i njima se omogućava stambenim štedišama da realiziraju stambeni kredit i prije minimalnog vremena štednje od 2 godine i onda kada nemaju dovoljan iznos vlastite ušteđevine. Drugim riječima kredit za međufinanciranje omogućava stambenom štediši da realizira stambeni kredit u bilo kojoj fazi štednje neovisno o tome koliko iznosi njegova stambena ušteđevina.

Saznajte više na web stranicama Wüstenrot stambene štedionice.