Promišljati fotografski 7. dio

7. Kompozicijska načela (komponiranje)

   Komponiranje podrazumijeva sastavljanje dijelova u cjelinu. Kompozicija je međusobni odnos dijelova; sklop elemenata. U likovnim umjetnostima kompozicija je sastavljanje likovnih elemenata u skladnu cjelinu. Komponiranje je zbog složenosti tog procesa i puno više od pukog spajanja elemenata fotografije u cjelinu i dovođenja u neki harmonični red. Postoje kompozicijska načela i neki osnovni okviri i zadanosti koji prate fotografiju i sve to može nam olakšati razumijevanje fotografske kompozicije, no cijelu širinu problema kompozicije teško je obuhvatiti u jednom poglavlju knjige. Od kompozicijskih načela spominjemo one osnovne: okvir (kadar), motrište, rakurs, plan, objektiv, ekspoziciju, osvjetljenje, kontrast, harmoniju, ritam, ravnotežu, proporciju, dominaciju, jedinstvo, vrste kompozicija, obradu fotografije, rekomponiranje, redefiniranje i montažu. Kompozicijska načela osnova su sinteze i analize u fotografskom promišljanju.

 

7_ravnoteza

 

HARMONIJA

   Harmonija je sklad dijelova u kompoziciji. Nastaje kombiniranjem elemenata sličnih po jednom ili više svojstava. Harmonija je na neki način suprotna od kontrasta, ona razbija kontrast. Kad bismo kontrast u potpunosti izbacili iz fotografije, izazvali bismo monotoniju (dosadu). Harmonija se nalazi negdje između kontrasta i monotonije. Ona je skup mirnih odnosa elemenata fotografije. Harmonija se često definira i kao minimalni kontrast. Ona djeluje uravnoteženo i mirno, kontrast je žestok, a monotonija dosadna.

   Harmoniju bismo mogli usporediti sa sivim nijansama; ako potpuno bijelo ili potpuno crno usporedimo s monotonijom, kombinaciju bijelog i crnog s kontrastom, tada tonovi sive boje djeluju umirujuće i skladno prema crnoj i bijeloj. Susjedne boje u Ittenovom krugu boja su harmonične, nasuprotne su kontrastne. Harmoniju možemo postići kombinirajući kontrastne boje u pravilnom omjeru, koristeći sekundare i tercijare, kombinirajući boje iz Ittenova kruga u trokutima ili kvadratima. Upotreba samo jedne boje djeluje monotono.

   Tri su osnovne vrste harmonije: očigledna, funkcionalna i simbolička. Očigledna je ona harmonija u kojoj su elementi slični po boji, obliku, veličini. Funkcionalna harmonija je ona koju možemo doživjeti i u kombinaciji potpuno različitih oblika, npr. čamac i veslo, ali njih spaja neka namjena, tj. njihova zajednička funkcija. Simbolička harmonija veže dva ili više simbola u  harmoničnu cjelinu (npr. vjenčano prstenje i Biblija).

 

7_harmonija

 

Navedeni tekst ulomak je poglavlja „7. Kompozicijska načela (komponiranje)“ iz knjige „Promišljati fotografski“ autora Davora Žerjava. U 7. se poglavlju obrađuju teme: Okvir (kadar), Orijentacija slike, Motrište, Rakurs, Plan, Objektiv, Ekspozicija, Osvjetljenje, Kontrast, Harmonija, Ritam, Ravnoteža (simetrija, asimetrija, optička ravnoteža), Proporcija (zlatni rez, pravilo trećina), Dominacija, Jedinstvo, Vrste kompozicija, Obrada fotografije, Rekomponiranje, Redefiniranje.

Impresum, sadržaj kao i neke od stranica knjige možete pogledati ovdje.

Specifikacije:

Cijena: 150 kn
Format: 21 x 20 cm
ISBN: 978-953-56785-0-2
Broj stranica: 224, boja
Uvez: meki
Godina izdanja: 2011.
Izdavač: Fotoklub Čakovec