Projekt – Davor Žerjav – Lica

 

U subotu 25. svibnja od 9 do 13 sati termin je prvog javnog snimanja portreta u sklopu umjetničkog nekomercijalnog projektu autora Davora Žerjava LICA, u organizaciji Fotokluba Čakovec i u suradnji s TICM-om. Fotografije se prikupljaju za fotografsku izložbu koja će se organizirati 2014./2015. Fotografije su rađene prema konceptu autora, ne prema željama portretirane osobe, jer moraju biti ujednačene i koncipirane za izložbu. Sudjelovanjem u projektu autor ima pravo izlaganja fotografije a portretirana osoba pravo na digitalni zapis fotografije u velikoj i maloj rezoluciji.

Maloljetnici mogu sudjelovati u projektu jedino uz dozvolu roditelja, tj. uz njihovo potpisivanje ugovora kojim dozvoljavaju autoru korištenje fotografije u svrhe izlaganja i promocije projekta. Mala djeca (1-3) godine mogu se fotografirati s jednim od roditelja. Novorođenčad, tj. djeca do 1 godine ne mogu sudjelovati u projektu. Fotografiranje se vrši u prostorijama TICM-a na adresi: TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. Bana Josipa Jelačića 22. Više informacija: http://fotoklub-cakovec.hr/wp/projekti/lica-davor-zerjav