Produžen rok prijave

 

Zbog zakašnjelih prijava, odlučili smo krajnji rok za prijave produljiti do nedjelje, 9.6.2013. do 20:00 sati. Ukoliko kotizaciju plaćate uplatnicom, molim da nam kopiju pošaljete na e-mail kako bi Vas uvrstili u konkurenciju.

Salon fotografije Čakovec